A PLANT

Celoročný program Kunsthalle Bratislava
2022
Kurátorka: Lýdia Pribišová

Bratislava sa k mestskej zeleni stavia veľmi aktívne; mestská vegetácia je v správe mesta považovaná za prioritu; je rozvíjaná vo viacerých mestských programoch. Bratislava je jedným z najzelenších hlavných miest na svete, ako málo hlavných miest je obklopená lesmi, dá sa do nich dostať v porovnaní s inými metropolami veľmi rýchlo. Vegetácia plní v meste významné funkcie, znižuje prašnosť a hlučnosť, vytvára priaznivú mikroklímu – ochladzuje ulice a zvyšuje vlhkosť, priaznivo vplýva aj na psychickú pohodu. Preto sme sa v spolupráci s rôznymi organizáciami rozhodli nad jej funkciami spoločne uvažovať.

Cieľom programu A Plant je zvýrazniť význam mestskej zelene, najmä v kontexte klimatickej krízy, upriamiť naň pozornosť, ako aj prispieť k jej zveľaďovaniu a ochrane. Zámerom je realizovať projekty domácich a zahraničných umelcov a kurátorov v spolupráci s odborníkmi v oblasti mestskej zelene priamo in situ; v priestoroch, kde sa s touto agendou najviac pracuje, ako: lúky, parky, mokrade, či brehy Dunaja.

Program v roku 2022 pozostáva z 5 podujatí, ktoré sa konajú počas najaktívnejšieho vegetačného obdobia, v rozmedzí mesiacov máj do október Budeme pracovať s témami ako zmierňovanie dopadov klimatickej krízy v meste prostredníctvom mestskej zelene, invazívne rastliny, stromy v meste, botanické záhrady ako koloniálne štruktúry a iné.

room

Výhľad z okraja pastviny
Trojdňový verejný medzinárodný multidisciplinárny event o ekologickom mestskom pastierstve.
Kurátorky Edith Jeřábková & Denisa Langrová
12.05. 2022 – 14.05. 2022
Miesto: Geologické múzeum, Devínska Kobyla; Pink Whale, Dvořákovo nábrežie, Bratislava

Prelomiť ľad / Rompere il Ghiaccio
OHT / Fillipo Andreatta
Kurátorka Giulia Ferracci
10.06. 2022
Miesto: Sad Janka Kráľa, Bratislava

Kitti Gosztola & Bence György Pálinkás: Wild Garden Utopia
Kurátorka Lýdia Pribišová
03. – 06.08. 2022
Miesto: Záhrada vodárenského múzea, Bratislava; Pink Whale, Dvořákovo nábrežie, Bratislava

Index Seminum
Kurátorka Borbála Soós
23. – 24.08. 2022
Miesto: Botanická záhrada Univerzity Komenského; Pink Whale, Dvořákovo nábrežie, Bratislava

Weeds & Seeds. Linda Boļšakova a Sandra Kosorotova
Kurátorka Lýdia Pribišová
23.09.2022
Miesto: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo námestie 4, Bratislava, miestnosť č.135

Spolka: Kresliť stromy
Kurátori*ky: SPOLKA kolektív
14.10 – 15.10. 2022
Miesto: A HALL, Kunsthalle Bratislava