A PLANT

Celoročný program Kunsthalle Bratislava
12.5. 2022 - 02.10. 2022
Kurátorka: Lýdia Pribišová

Bratislava sa k mestskej zeleni stavia veľmi aktívne; mestská vegetácia je v správe mesta považovaná za prioritu; je rozvíjaná vo viacerých mestských programoch. Bratislava je jedným z najzelenších hlavných miest na svete, ako málo hlavných miest je obklopená lesmi, dá sa do nich dostať v porovnaní s inými metropolami veľmi rýchlo. Vegetácia plní v meste významné funkcie, znižuje prašnosť a hlučnosť, vytvára priaznivú mikroklímu – ochladzuje ulice a zvyšuje vlhkosť, priaznivo vplýva aj na psychickú pohodu. Preto sme sa v spolupráci s rôznymi organizáciami rozhodli nad jej funkciami spoločne uvažovať.

Cieľom programu A Plant je zvýrazniť význam mestskej zelene, najmä v kontexte klimatickej krízy, upriamiť naň pozornosť, ako aj prispieť k jej zveľaďovaniu a ochrane. Zámerom je realizovať projekty domácich a zahraničných umelcov a kurátorov v spolupráci s odborníkmi v oblasti mestskej zelene priamo in situ; v priestoroch, kde sa s touto agendou najviac pracuje, ako: lúky, parky, mokrade, či brehy Dunaja.

Program v roku 2022 pozostáva z 5 podujatí, ktoré sa konajú počas najaktívnejšieho vegetačného obdobia, v rozmedzí mesiacov máj do október Budeme pracovať s témami ako zmierňovanie dopadov klimatickej krízy v meste prostredníctvom mestskej zelene, invazívne rastliny, stromy v meste, botanické záhrady ako koloniálne štruktúry a iné.

Prvým z podujatí je sympózium Výhľad z okraja pastviny.

Nahor ↑