A PLANT

Program vo verejnom priestore Bratislavy
2022-2023
Kurátorka: Lýdia Pribišová

Bratislava sa k mestskej zeleni stavia veľmi aktívne; mestská vegetácia je v správe mesta považovaná za prioritu; je rozvíjaná vo viacerých mestských programoch. Bratislava je jedným z najzelenších hlavných miest na svete, ako málo hlavných miest je obklopená lesmi, dá sa do nich dostať v porovnaní s inými metropolami veľmi rýchlo. Vegetácia plní v meste významné funkcie, znižuje prašnosť a hlučnosť, vytvára priaznivú mikroklímu – ochladzuje ulice a zvyšuje vlhkosť, priaznivo vplýva aj na psychickú pohodu. Preto sme sa v spolupráci s rôznymi organizáciami rozhodli nad jej funkciami spoločne uvažovať.

Cieľom programu A Plant je zvýrazniť význam mestskej zelene, najmä v kontexte klimatickej krízy, upriamiť naň pozornosť, ako aj prispieť k jej zveľaďovaniu a ochrane. Zámerom je realizovať projekty domácich a zahraničných umelcov a kurátorov v spolupráci s odborníkmi v oblasti mestskej zelene priamo in situ; v priestoroch, kde sa s touto agendou najviac pracuje, ako: lúky, parky, mokrade, či brehy Dunaja.

Program v oboch rokoch, 2022 a 2023, pozostáva z viacerých podujatí, ktoré sa konajú počas najaktívnejšieho vegetačného obdobia, v rozmedzí mesiacov máj do október. Budeme pracovať s témami ako zmierňovanie dopadov klimatickej krízy v meste prostredníctvom mestskej zelene, liečivé rastliny v meste, mestské záhrady, botanické záhrady ako koloniálne štruktúry a iné.

room

2023

Načúvanie rastlinám
Kurátorky: Judit Angel & Lýdia Pribišová
12.10. – 14.10. 2023

Egle Oddo: Evolučná záhrada a performatívny habitát: Insaturo
Kurátorka: Lýdia Pribišová
22.09. 2023 o 18h

Prízraky nemožnej prítomnosti
Kurátorka: Inga Lāce
19.08.2023, 17-22h

Sound of Scape
Kurátorky: Collective Rewilding
15-16.6.2023
Miesto: Prüger-Wallnerova záhrada, Bratislava

Michal Mitro: Komárnenie
Kurátorka: Lýdia Pribišová
26.5. 2023
Malý Draždiak, altánok U horára, Bratislava

Egle Oddo: Evolučná záhrada a performatívny biotop
Kurátorka Lýdia Pribišová
23.03 – 22.09. 2023
Miesto: Staromestká knižnica v Bratislave, Blumentálska 10, Bratislava


2022

Výhľad z okraja pastviny
Trojdňový verejný medzinárodný multidisciplinárny event o ekologickom mestskom pastierstve.
Kurátorky Edith Jeřábková & Denisa Langrová
12.05. 2022 – 14.05. 2022
Miesto: Geologické múzeum, Devínska Kobyla; Pink Whale, Dvořákovo nábrežie, Bratislava

Prelomiť ľad / Rompere il Ghiaccio
OHT / Fillipo Andreatta
Kurátorka Giulia Ferracci
10.06. 2022
Miesto: Sad Janka Kráľa, Bratislava

Kitti Gosztola & Bence György Pálinkás: Wild Garden Utopia
Kurátorka Lýdia Pribišová
03. – 06.08. 2022
Miesto: Záhrada vodárenského múzea, Bratislava; Pink Whale, Dvořákovo nábrežie, Bratislava

Index Seminum
Kurátorka Borbála Soós
23. – 24.08. 2022
Miesto: Botanická záhrada Univerzity Komenského; Pink Whale, Dvořákovo nábrežie, Bratislava

Weeds & Seeds. Linda Boļšakova a Sandra Kosorotova
Kurátorka Lýdia Pribišová
23.09.2022
Miesto: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo námestie 4, Bratislava, miestnosť č.135

Spolka: Kresliť stromy
Kurátori*ky: SPOLKA kolektív
14.10 – 15.10. 2022
Miesto: A HALL, Kunsthalle Bratislava