Foto: Monika Kováčová

Spolka: Kresliť stromy

14.10. 2022 - 15.10. 2022
Kurátori*ky: SPOLKA kolektív

Reprezentácia stromov ako aktérov v mestskom plánovaní
Dvojdenný workshop

Workshop sa bude konať vo výstavnom priestore A Hall – v hlavnej sále na prvom poschodí Kunsthalle Bratislava.


Rozkošatené, zelené, za dobrého počasia a ideálne v letnom svetle. Tak vyzerajú stromy v uliciach na vizualizáciách architektonických a urbanistických projektov. Pri mestskom plánovaní sú tiež stromy často schématizované, ukazované ako jednorozmerné plochy. Málokedy majú ponechaný dostatočný priestor pre korene či koruny. Ako by sme však v plánovaní a tvorbe vizualizácií mali postupovať, ak chceme dať stromom dôležitý hlas v budúcnosti našich miest?

Workshop kolektívu Spolka nadväzuje na ich niekoľkomesačný výskum. V ňom sa zaoberali vizualizáciami a dokumentáciami stromov v bratislavských urbanistických projektoch v súčasnosti a v histórii. Spolka vníma stromy ako dôležitých aktérov, ktorým priznáva nie len bytie ale aj nároky na priestor. Bonmotom výskumu je prehlásenie mesta, že Bratislava bude mať po zasadení 10 000 nových stromov 10 000 nových obyvateľov. 

Stromom sa nedostáva obdobný detail a dôležitosť v porovnaní s tým, aký dôraz je v plánovacích dokumentoch na statickosť a trvalosť umiestnených stavieb, či technických sietí. Pritom vizualizácie a plánovacie dokumenty majú moc ovplyvniť to ako so stromami vo verejnom priestore zaobchádzame a ako zohľadňujeme ich potreby. Ako píše Sylvia Lavin, už od 18. storočia spôsob zobrazovania stromov (epistemológia pri ich reprezentácii v architektúre) predurčoval ich formu bytia, ďalší život a existenciu. Stromy a iná zeleň v meste boli dávané do polohy vizuálnej atrakcie, pevnej bariéry, či tienidla. To je častou praxou aj v súčasnosti. 

Cieľom tohto workshopu je hľadať spoločný vizuálny jazyk pre dôstojné plánovanie zelene v interdisciplinárnom prostredí. V úvode bude vo forme performatívnej prednášky predstavený výskum Bratislavy a jej vzťahu k stromom vo vizuálnej a plánovacej dokumentácií. Pokračovať bude terénne mapovanie s Boglárkou Kurka Ivanegovou nasledované diskusiou o literárnych zdrojoch uvažovania o stromoch v meste. Druhý deň workshopu budeme spoločne hľadať možnosti vizuálnej reprezentácie, ktoré by stromom dali dôstojnejší hlas pri plánovaní miest. Výsledkom bude atlas/zin, ktorý zmapuje návrhy a porovná riešenia.

Špeciálne pozývame zástupcov a zástupkyne z oblastí plánovania miest, prírodných a spoločenských vied, umenia, architektúry, práva. Vítaní sú jednotlivci aj organizácie, úradníci a úradníčky, študenti a študentky. 

Workshop je bezbariérový a prebehne podľa potreby v slovenskom, anglickom, maďarskom či ukrajinskom jazyku. Workshop je otvorený bezplatne po registrácii (kapacita 20 osôb). Prednáška a záverečná prezentácia sú prístupné pre širokú verejnosť bez registrácie.
Prihlásite sa na tomto linku.


Spolka tvorí udržateľné mestá pre všetkých. Zapája verejnosť do inovatívnej mestotvorby. Pracuje s osvetou o meste formou diskusie, vlastným výskumom, umeleckými a architektonickými intervenciami a pomocou vzdelávania stakeholderov, organizácií, úradníkov, či bežných obyvateľov alebo mestských nadšencov. Pôsobí v Košiciach, Bratislave a v Berlíne. 

 

 

room

PROGRAM
Kresliť stromy – dvojdenný workshop s registráciou

14.10. 2022

16:00 Performatívna prednáška: Úvod do reprezentácie stromov

Predstavenie výsledkov výskumu kolektívu Spolka o reprezentácii stromov vo vizuálnej a plánovacej   dokumentácií v kontexte Bratislavy

17:30 Terénna prechádzka Bratislavou s Boglárkou Kurka Ivanegovou

Mapovanie v teréne, zber materiálu, vnímanie, pozorovanie

20:00 Čitateľská skupina, v kaviarni Next Apache

Vybrané úryvky:

Sylvia Lavin, Trees move in, Log 49, 2020.
Sonja Dümpelmann, Seeing the Urban Forest. In: Seeing Trees, 2019.
Daniel Fernández Pascual and Alon Schwabe, The Offsetted, e-flux, 2017.


15.10. 2022

13:00 Kartografia prechádzky predošlého dňa

Zobrazenie videného pomocou zozbieraného materiálu na spoločnej “mape”

14:00 Dizajnový šprint

Navrhovanie spôsobov novej reprezentácie stromov

16:00 Spoločná tvorba atlasu/zinu

19:00 Verejná prezentácia atlasu/zinu s hosťami a hosťkami