Janette Flaškayová
Asistentka
Kontakt: janette.flaskayova@kunsthallebratislava.sk
Rebecca Kolenová, Celestína Minichová, Naďa Rezníčková, Michal Meliško
Mediátori
Kontakt: smeny.khb@gmail.com
Martina Kotláriková
Vedúca oddelenia produkcie & prevádzky
Kontakt: martina.kotlarikova@kunsthallebratislava.sk
Lucia Kotvanová
Galerijná pedagogička
Kontakt: lucia.kotvanova@kunsthallebratislava.sk
Jen Kratochvil
Riaditeľ
Kontakt: jen.kratochvil@kunsthallebratislava.sk
Lýdia Pribišová
Kurátorka
Kontakt: lydia.pribisova@kunsthallebratislava.sk
Jelisaveta Rapaić
Kurátorka programov pre verejnosť & PR
Kontakt: jelisaveta.rapaic@kunsthallebratislava.sk
Denisa Tomková
Kurátorka edičného programu
Kontakt: denisa.tomkova@kunsthallebratislava.sk
Denisa Zlatá
Hlavná ekonómka
Kontakt: denisa.zlata@kunsthallebratislava.sk