Výstavy
Futures Barbara Kapusta
06.05. 2022 - 19.06. 2022
Barbara Kapusta
Kurátor: Jen Kratochvil
Program pre verejnosť
A PLANT
Výstavy
Virvar
25. 5 - 25. 6. 2022
Kurátorka: Eva Sýkorová Čomborová