Kunsthalle Bratislava
Nám. SNP 12
P.O.BOX 107
811 06 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 2 2047 6263
info@kunsthallebratislava.sk

Kunsthalle Bratislava je súčasťou ICOM National Committee Slovakia.


Fakturačné údaje

IČO: 528 32 171
DIČ: 2121150163
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN SK65 8180 0000 0070 0063 8970
Štatutárka: Denisa Zlatá, riaditeľka