Online publikácia k výstave Nemá medze, čo od teba živý svet bude žiadať.*
Editorka: Denisa Tomková, v spolupráci s Ateliérom vvv
Autori*ky textov: Marina Garcés, Walidah Imarisha, Grant Kester, Dávid Koronczi, Joy Mariama Smith & Raoni Saleh
Online publikácia k výstave Po práci
Editorka: Denisa Tomková
Autori*ky textov: Jay Bernard, Kathryn Bond Stockton, Jos Boys, Simone R. Caljouw, Jen Kratochvil, Rob Withagen
Online publikácia k výstave Paul Maheke, Ty a ja.
Editorka: Denisa Tomková
Autori*ky textov: Judith Butler, Emanuele Coccia, José Esteban Muñoz, Jen Kratochvil, Paul Maheke
Online publikácia k výstave NIEČO HORÍ
Editorka: Denisa Tomková
Autori*ky textov: Elio Choquette, Angela Dimitrakaki, Luki Essender, Jack Halberstam, Lara Perry, Julius Pristauz
Online publikácia k výstave Do Nothing, Feel Everything
Editorka: Denisa Tomková
Autori*ky textov: Sara Ahmed, Lola Olufemi, Mikkel Krause Frantzen, Laura Amann a Aziza Harmel
Online Publikácia k výstave Barbary Kapusta Futures
Editorka: Denisa Tomková
Autori*ky textov: Barbara Kapusta, Jen Kratochvil, Sophie Lewis, Legacy Russell
Čím chceš byť? Umelec? Detská tvorba umelcov
Grafický dizajn / Redakcia a produkcia knihy / Recenzenti: Eva Šimovičová / Erik Vilim / Ján Kralovič, Marián Meško
Autorky: Daniela Čarná, Lucia Kotvanová
LAB 2017 – 2020 LAB 2017 - 2020
Editori /Jazykoví redaktori / Grafický dizajn: Nina Vrbanová a Erik Vilím / Daniela Marsinová / Adrian Brown / Eva Šimovičová
Eastern Sugar Ilona Németh
Editorka / Fotografie: Katarína Trnovská / Andras Á. Cséfalvay, Ema Lančaričová, Ilona Németh, József Rosta, Adam Šakový, Olja Triaška Stefanović
Nakresli si ovečku O kresbe ako ju nepoznáte!
Texty / Ilustrácie / Grafický dizajn a layout : Daniela Čarná / Lucia Kotvanová / Stano Masár
Autorky: Daniela Čarná, Lucia Kotvanová
OBJEKTívne
Redakcia / Korektúry / Fotografia / Grafický dizajn: Vladimír Beskid, Katarína Trnovská, Nina Vrbanová / Daniela Marsinová / Jakub Jančo / Eva Šimovičová
Autori: Vladimír Beskid, Jana Písaříková, Petr Ingerle
Otvorená galéria Zborník z konferencie galerijnej pedagogiky
Editorky : Daniela Čarná, Barbora Tribulová, Katarína Trnovská