Čím chceš byť? Umelec? Detská tvorba umelcov
Grafický dizajn / Redakcia a produkcia knihy / Recenzenti: Eva Šimovičová / Erik Vilim / Ján Kralovič, Marián Meško
Autorky: Daniela Čarná, Lucia Kotvanová
LAB 2017 – 2020 LAB 2017 - 2020
Editori / Jazykoví redaktori / Grafický dizajn: Nina Vrbanová a Erik Vilím / Daniela Marsinová / Adrian Brown / Eva Šimovičová
Autori textov: Vladimír Beskid, Marco Canevacci, Daniela Čarná, Áron Fenyvesi, Kinga German, Michel Houellebecq, Michéle Champenois, Barbora Komarová, Lucia Kotvanová, Lenka Kukurová, Darina Ondrušová, Peter Osborne, Zuzana Pacaková, Lýdia Pribišová, Lucia G. Stach, Pavel Švec, Erik Vilím, Nina Vrbanová
Eastern Sugar Ilona Németh
Editorka / Fotografie: Katarína Trnovská / Andras Á. Cséfalvay, Ema Lančaričová, Ilona Németh, József Rosta, Adam Šakový, Olja Triaška Stefanović
Autori: Elena Akácsová, Eva Andrejčáková, Eva Čobejová, Miroslav Eliáš, Maja a Reuben Fowkes, Krisztina Hunya, Ilona Németh, Jana Németh, Emily Verla Bovino, Nina Vrbanová
Nakresli si ovečku O kresbe ako ju nepoznáte!
Texty / Ilustrácie / Grafický dizajn a layout : Daniela Čarná / Lucia Kotvanová / Stano Masár
Autorky: Daniela Čarná, Lucia Kotvanová
OBJEKTívne
Redakcia / Korektúry / Fotografia / Grafický dizajn: Vladimír Beskid, Katarína Trnovská, Nina Vrbanová / Daniela Marsinová / Jakub Jančo / Eva Šimovičová
Autori: Vladimír Beskid, Jana Písaříková, Petr Ingerle
Otvorená galéria Zborník z konferencie galerijnej pedagogiky
Editorky / Zodpovedná redaktorka / Jazykové korektúry / Fotografie: Daniela Čarná, Barbora Tribulová / Katarína Trnovská / slovenský jazyk Soňa Hrúziková, český jazyk České centrum v Bratislave / Jakub Černý, Peter Gáll, Ema Lančaričová, Soňa Patúcová, Zuzana Svatošová, Zuzana Šrámková, archív Kunsthalle Bratislava, archív Národní galerie Praha, archív Novej synagógy, archív Slovenskej národnej galérie, archív Stanice Žilina-Záriečie Grafický dizajn a layout: Eva Šimovičová, Jana Gavalda Belanová
Autori: Oldřich Bystrický, Daniela Čarná, Hana Dočkalová, Marie Fulková, Ivona Hasalová, Ondřej Horák, Iveta Horáková, Hana Hudcovičová Lukšů, Lucia Kotvanová, Marcela Kvetková, Martina Martincová, Jozef Matuška, Ida Muráňová, Soňa Patúcová, Alice Sovadinová, Barbora Škaloudová, Barbora Tribulová
A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení
Autorky textov / Editorka / Korektúry / Grafický dizajn / Fotografie: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová, Alexandra Kusá, Nina Vrbanová / Nina Vrbanová / Luďka Kratochvílová, Nina Vidovencová / Eva Kašáková / Dalibor Krupka, archív autorov a autoriek
Vydavateľ: Kunsthalle Bratislava
Šťastie je na dosah
Texty / Redakcia / Fotografie / Recenzenti / Dizajn / Písmo: Beáta Jablonská, Noro Lacko / Beáta Jablonská, Gabriela Kisová, Ľudka Kratochvílová / Adam Šakový, Vlado Eliáš, Noro a Jakub Čaprnka, Boris Németh, Peter Gáll, Martin Marenčin, archív Erik Šille; Oravská galéria, Dolný Kubín; Slovenská národná galéria, Bratislava / Peter Tajkov, Diana Majdáková / Boris Meluš / Larish Neue
Zostavila: Beáta Jablonská
LAB 2014 – 2017 LAB 2014 - 2017
Editorky / Asistentka editora / Jazykové korektúry / Grafický dizajn: Katarína Trnovská, Nina Vrbanová / Klára Hudáková / Daniela Marsinová / Daniel Hall / Eva Kašáková
Autori: Jana Cviková, Juraj Čarný, Elektro Moon Vision, Clemens Fürtler, Belinda Grace Gardner, Petja Grafenauer, Carmela Gross, Daniel Grúň, Katia Huemer, Oto Hudec, Jeauk Kang, Krištof Kintera, Lenka Kukurová, Lenka Krištofová, Kwangsu Lee, Milan Mikula, Michal Murin, Nika Oblak & Primož Novak, Zuzana Pacáková, Mária Rišková, Elisa Rusca, Karl Salzmann, Lorella Scacco, Pavla Sceranková, Krzysztof Siatka, Mira Sikorová-Putišová, Esther Stocker, Agnès Thurnauer, Jacopo Crivelli Visconti, Nina Vrbanová, Erwin Wurm
Strach z neznámeho
Texty / Editor / Korektúry / Fotografia / Dizajn: Jana Binder, Richard Gregor, Michal Hvorecký, Lenka Kukurová, Zuzana Uličianska / Lenka Kukurová / Jana Zwernemann, Nathan Fields / Antonio Cossa, Dom umenia / Kunsthalle Bratislava, Tomáš Halász, Tereza Havlinková, Michaela Kfir, Rastislav Flesh Procházka / Stano Masár
Vydavateľ: Goethe-Institut
Paradox 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998)
Autori textov / Koncepcia / Editori / Grafická úprava: Daniela Čarná, Juraj Čarný, Barbora Geržová, Richard Gregor, Beata Jablonská, Lýdia Pribišová, Mira Sikorová-Putišová a Nina Vrbanová / Juraj Čarný, Richard Gregor / / Stano Masár
Vydavateľ: Slovenské centrum vizuálnych umení