Online publikácia k výstave Paul Mahehe, Ty a ja.
Editorka: Denisa Tomková
Autori*ky textov: Judith Butler, Emanuele Coccia, José Esteban Muñoz, Jen Kratochvil, Paul Maheke
Online publikácia k výstave NIEČO HORÍ
Editorka: Denisa Tomková, PhD
Autori*ky textov: Elio Choquette, Angela Dimitrakaki, Luki Essender, Jack Halberstam, Lara Perry, Julius Pristauz
Online publikácia k výstave Do Nothing, Feel Everything
Editorka: Denisa Tomková, PhD.
Autori*ky textov: Sara Ahmed, Lola Olufemi, Mikkel Krause Frantzen, Laura Amann a Aziza Harmel
Online Publikácia k výstave Barbary Kapusty Futures
Editorka: Denisa Tomková, PhD.
Autori*ky textov: Barbara Kapusta, Jen Kratochvil, Sophie Lewis, Legacy Russell
Čím chceš byť? Umelec? Detská tvorba umelcov
Grafický dizajn / Redakcia a produkcia knihy / Recenzenti: Eva Šimovičová / Erik Vilim / Ján Kralovič, Marián Meško
Autorky: Daniela Čarná, Lucia Kotvanová
LAB 2017 – 2020 LAB 2017 - 2020
Editori /Jazykoví redaktori / Grafický dizajn: Nina Vrbanová a Erik Vilím / Daniela Marsinová / Adrian Brown / Eva Šimovičová
Eastern Sugar Ilona Németh
Editorka / Fotografie: Katarína Trnovská / Andras Á. Cséfalvay, Ema Lančaričová, Ilona Németh, József Rosta, Adam Šakový, Olja Triaška Stefanović
Nakresli si ovečku O kresbe ako ju nepoznáte!
Texty / Ilustrácie / Grafický dizajn a layout : Daniela Čarná / Lucia Kotvanová / Stano Masár
Autorky: Daniela Čarná, Lucia Kotvanová
OBJEKTívne
Redakcia / Korektúry / Fotografia / Grafický dizajn: Vladimír Beskid, Katarína Trnovská, Nina Vrbanová / Daniela Marsinová / Jakub Jančo / Eva Šimovičová
Autori: Vladimír Beskid, Jana Písaříková, Petr Ingerle
Otvorená galéria Zborník z konferencie galerijnej pedagogiky
Editorky : Daniela Čarná, Barbora Tribulová, Katarína Trnovská
Šťastie je na dosah
Texty / Redakcia/ Fotografie / Recenzenti / Dizajn / Písmo: Beáta Jablonská, Noro Lacko / Beáta Jablonská, Gabriela Kisová, Ľudka Kratochvílová / Adam Šakový, Vlado Eliáš, Noro a Jakub Čaprnka, Boris Németh, Peter Gáll, Martin Marenčin, archív Erik Šille; Oravská galéria, Dolný Kubín; Slovenská národná galéria, Bratislava / Peter Tajkov, Diana Majdáková / Boris Meluš / Larish Neue
Zostavila: Beáta Jablonská