Online publikácia k výstave NIEČO HORÍ

Editorka: Denisa Tomková
Autori*ky textov: Elio Choquette, Angela Dimitrakaki, Luki Essender, Jack Halberstam, Lara Perry, Julius Pristauz
Preklady: Denisa Tomková; Jazykové korektúry: Zuzana Andrejco Ferusová; Grafický dizajn: Lukáš Kollár
Vydané: Október 2022
Spolupráca:
Táto publikácia sprevádza skupinovú výstavu NIEČO HORÍ, ktorej kurátorom je Julius Pristauz. Text Angely Dimitrakaki a Lary Perry „Ako byť videný*á: Úvod do feministickej politiky, výstavných kultúr a kurátorských prehreškov“ ponúka užitočný zdroj informácií pri diskusii o vystavovaní politických projektov v priestoroch, ako sú múzeá a výstavy. Esej Jacka Halberstama „Queer časovosť a postmoderné geografie“ skúma pojmy „queer čas“ a „queer priestor“ a naznačuje, že sa vyvíjajú v opozícii k inštitúciám rodiny, heterosexuality a reprodukcie. Architekt*ka Elio Choquette v eseji „Queerovanie Architektúry // (Ne)vytváranie priestorov“ navrhuje – rozšírením toho, čo Choquette považuje za ústredný aspekt queer teórie (prispôsobivosť a flexibilita) –„queerovanie“ architektúry. Tvorivé písanie umelca*kyne Luki Essender „skúma posadnutosť fúzmi, módou, heteronormativitou, sexom, cestovaním a dátami prostredníctvom fragmentárnych spomienok bieleho twinka“.