Správa o činnosti a hospodárení za rok 1. polrok 2023:1. 1/2 2023

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2022: 2022

Výročná správa o hospodárení za rok 2021: 2021

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2020: 2020


Verejné odpočty: 2020


Kontrakt medzi MK SR a KHB za 2023 Kontrakt 2023

Dodatok č.1 ku kontraktu medzi MK SR a KHB na rok 2023 


Kontrakt medzi MK SR a KHB za 2022: Kontrakt 2022

Dodatok č.1 ku kontraktu medzi MK SR a KHB za rok 2022


Kontrakt 2021: Kontrakt_2021

Dodatok č.1 ku kontraktu za rok 2021


Kontrakt_2020_

Dodatok č.1 

Dodatok č._2


Zriaďovacia listina KHB 2020 zriadovacia_listina_khb_2020

Schéma organizačnej štruktúry KHB 2022

Organizačný poriadok KHB 2020

Pracovný poriadok KHB 2020

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku KHB 2020

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku KHB 2020


Faktúry:  2023

Faktúry:2022

Faktúry: 2021 

Faktúry: 2020 


Objednávky:  2023

Objednávky:2022

Objednávky:2021

Objednávky:2020