ARTBASE je projekt on-line bilingválnej databázy súčasného slovenského vizuálneho umenia, ktorý mapuje stav a vývin domácej scény