Výstavy room
Futures Barbara Kapusta
06.05. 2022 - 19.06. 2022
Kurátor: Jen Kratochvil
Výstavy room
It’s the Final Countdown! Výstava bakalárskych a diplomových prác Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej Školy Výtvarných Umení v Bratislave.
17.06. - 25.06. 2022
:
Program pre verejnosť room
10.06. 2022
Kurátorka: Giulia Ferracci
Online Publikácia k výstave Barbary Kapusty Futures
Editorka: Denisa Tomková, PhD
Autori/-ky: Barbara Kapusta, Jen Kratochvil, Sophie Lewis, Legacy Russell
Výstavy
Virvar
25. 5 - 25. 6. 2022
Kurátorka: Eva Sýkorová Čomborová
Výstavy
Do Nothing. Feel Everything.
29.06. 2022 - 15.08. 2022
Kurátorky: Laura Amann & Aziza Harmel
Výstavy
Pharmacopoeia Anetta Mona Chişa & Aleksandra Vajd
04. 03. 2022 — 21. 04. 2022
Anetta Mona Chişa & Aleksandra Vajd
Kurátor: Jen Kratochvil