Výstavy room
Futures Barbara Kapusta
06.05. 2022 - 19.06. 2022
Kurátor: Jen Kratochvil
Výstavy room
25. 5 - 25. 6. 2022
Kurátorka: Eva Sýkorová Čomborová
Eastern Sugar Ilona Németh
Editorka / Fotografie: Katarína Trnovská / Andras Á. Cséfalvay, Ema Lančaričová, Ilona Németh, József Rosta, Adam Šakový, Olja Triaška Stefanović
Autori: Elena Akácsová, Eva Andrejčáková, Eva Čobejová, Miroslav Eliáš, Maja a Reuben Fowkes, Krisztina Hunya, Ilona Németh, Jana Németh, Emily Verla Bovino, Nina Vrbanová
LAB 2017 – 2020 LAB 2017 - 2020
Editori / Jazykoví redaktori / Grafický dizajn: Nina Vrbanová a Erik Vilím / Daniela Marsinová / Adrian Brown / Eva Šimovičová
Autori textov: Vladimír Beskid, Marco Canevacci, Daniela Čarná, Áron Fenyvesi, Kinga German, Michel Houellebecq, Michéle Champenois, Barbora Komarová, Lucia Kotvanová, Lenka Kukurová, Darina Ondrušová, Peter Osborne, Zuzana Pacaková, Lýdia Pribišová, Lucia G. Stach, Pavel Švec, Erik Vilím, Nina Vrbanová