Online publikácia k výstave Nhớ: Priestor medzi jedným a druhým koncom

Editorka: Denisa Tomková
Autori*ky textov: Alena Alamgir, Kimberly Nguyen, Kvet Nguyen, Minh Duc Pham, Minh Thang Pham, Christina Schwenkel, Vi Huyen Tranová
Preklady: Denisa Tomková, Michal Tallo; Jazykové korektúry: Zuzana Andrejco Ferusová; Grafický dizajn: Michaela Badžgoňová, Lukáš Kollár
Vydané: Október 2023
Publikácia sprevádza prvú výstavu umenia vietnamskej diaspóry na Slovensku, s názvom Nhớ: Priestor medzi jedným a druhým koncom. Prostredníctvom príbehov umelectva z druhej generácie vietnamskej diaspóry chce táto medzinárodná skupinová výstava vyrozprávať komplexnejší príbeh identity, kultúry a príslušnosti a zdôrazňuje internacionalizmus éry štátneho socializmu, ktorý viedol k mobilite univerzitného študentstva a migrujúceho pracovníctva medzi socialistickými krajinami a globálnym Juhom.