Online publikácia k výstave Do Nothing, Feel Everything

Editorka: Denisa Tomková
Autori*ky textov: Sara Ahmed, Lola Olufemi, Mikkel Krause Frantzen, Laura Amann a Aziza Harmel
Preklady: Denisa Tomková; Jazykové korektúry: Zuzana Andrejco Ferusová; Grafický dizajn: Lukáš Kollár
Vydané: Júl 2022
Táto online publikácia sprevádza výstavu Do Nothing, Feel Everything, ktorú kurátorsky pripravili Laura Amann & Aziza Harmel. Výstava sa zamýšľa nad našou schopnosťou vyrovnať sa s vonkajšími faktormi súčasnej doby, najmä v posledných troch rokov, kedy jedna kríza vystriedala druhú. Esej Sary Ahmed "Starostlivosť o seba ako boj" nám pripomína, že nie všetci sa rodíme do rovnakého systému podpory. Ahmed, tu, s odvolaním sa na knihu A Burst of Light a argumentuje v prospech starostlivosti o seba. Lola Olufemi v eseji "Hodiny proti času: o politike lenivosti" skúma, ako si kapitalizmus privlastnil čas a prácu pre svoj zisk, a navrhuje lenivosť ako nástroj na zmenu. Podobne ako kurátorky tejto výstavy, aj Mikkel Krause Frantzen v eseji "Vitajte v najšťastnejšej krajine sveta" vidí vzostup depresie v našej "strate (schopnosti predstaviť si) budúcnosť". Báseň Loly Olufemi "Píšem stále to isté..." nám ponúka horizont a gesto smerom k predstavám o inej budúcnosti, ktorá je možná.