Online publikácia k výstave Nemá medze, čo od teba živý svet bude žiadať.*

Editorka: Denisa Tomková, v spolupráci s Ateliérom vvv
Autori*ky textov: Marina Garcés, Walidah Imarisha, Grant Kester, Dávid Koronczi, Joy Mariama Smith & Raoni Saleh
Preklady: Denisa Tomková; Jazykové korektúry: Zuzana Andrejco Ferusová; Grafický dizajn: Lukáš Kollár
Vydané: Január 2023
Spolupráca:
Eseje v tejto publikácii sa zaoberajú súčasnými umeleckými postupmi, ktorých cieľom je podnietiť dialóg s ostatnými, iniciovať spoločenskú zmenu, zapájať sa do reality, predstaviť si nový a lepší svet a tiež nás povzbudzujú k tomu, aby sme sa isté veci spoločne, kolektívne a dialogicky odnaučili a nanovo naučili. Grant Kester vo svojej eseji rozoberá umelecké projekty založené na dialogickej výmene. Marina Garcés navrhuje, že ak je to slovo „umenie“, ktoré nám bráni v príklone k úprimnosti voči skutočnosti, musíme „nechať umenie bokom a hľadať nové názvy pre tieto výtvory“. Esej od autorky Walidah Imarisha je dôležitým skúmaním prepojenia medzi vedecko-fantastickými príbehmi a hnutiami za sociálnu spravodlivosť. Raoni Saleh & Joy Mariama Smith vyzývajú čitateľov*ky, aby sa zamysleli nad spôsobmi, akými sa učíme, a nabádajú nás, aby sme sa učili kolektívne.