Online publikácia k výstave Paul Maheke, Ty a ja.

Editorka: Denisa Tomková
Autori*ky textov: Judith Butler, Emanuele Coccia, José Esteban Muñoz, Jen Kratochvil, Paul Maheke
Preklady: Denisa Tomková; Jazykové korektúry: Zuzana Andrejco Ferusová; Grafický dizajn: Lukáš Kollár
Vydané: November 2022
Spolupráca:
Judith Butler vo svojej eseji „Rodová politika a právo vystupovať“ významne upozorňuje na neisté podmienky, v ktorých žijú rodové a sexuálne menšiny. Butler sa zasadzuje za vzájomnú závislosť a rovnaké právo na vystupovanie pre všetkých, vrátane ochrany našich vôd, pôdy a práv zvierat. Emanuele Coccia v texte Metamorfózy, naznačuje že vzájomná závislosť živých bytostí nielenže mení prostredie iných druhov, ale mení aj „osud iných druhov“. Publikácia uzatvára svoje teoretické príspevky esejou José Estebana Muñoza „Pocit utópie“ , torá nielenže žiada čitateľov*ky, aby prehodnotili myšlienky ako nádej a utópia, ale tiež nás vyzýva, aby sme uvažovali o „queer kritike z obnoveného a novo oživeného zmyslu pre sociálne“. Poviedka Paula Mahekeho Lilavá hodina sprevádza a dopĺňa jeho vystavený film Lila, Jim a John. Publikácia, ktorá sprevádza výstavu Ty a ja, nás vyzýva k zamysleniu sa nad tenkou (ak vôbec nejakou) hranicou medzi tebou a mnou.