Stanovisko 16/01/24 & 05/03/24

Stanovisko Kunsthalle Bratislava, 16.01.2024

Riaditeľ Kunsthalle Bratislava Jen Kratochvil rezignoval zo svojho postu ku dňu 15.01.2024 a naša ekonomická riaditeľka Denisa Zlatá sa dočasne ujala pozície štatutárky a prevzala vedenie.

Dnes (16. 1. 2024) nám bolo zo strany Ministerstva kultúry SR komunikované, že financovanie umeleckého a vzdelávacieho programu na rok 2024, tak ako bol pripravený internými a externými kurátormi*kami Kunsthalle Bratislava, bolo nateraz zamietnuté.

Stojíme v bode, keď skúsení, rešpektovaní profesionáli*ky, akademici*čky, umelci*kyne, pedagógovia*ičky, kurátori*ky a kultúrni pracovníci*čky čelia obvineniam z toho, že propagujú hodnoty, ktoré „ohrozujú budúcnosť detí na Slovensku“.

Aktuálne kroky ministerstva kultúry sú z nášho pohľadu znepokojivé a máme dôvod sa obávať o nezávislosť a slobodu tejto národnej inštitúcie.

Napriek tomu sa hrdo ďalej hlásime k našim hodnotám, ktoré boli prezentované aj v programe, k všetkým umelcom*kyniam, s ktorými sme spolupracovali, a vážime si všetkých našich návštevníkov*čky, ktorí*é nás podporujú.

Stanovisko Kunsthalle Bratislava, 05.03.2024

Týmto stanoviskom by sme radi vniesli transparentnosť do aktuálneho diania okolo Kunsthalle Bratislava (KHB) a vyjadrili sa k jej neistej budúcnosti. V piatok 9. februára 2024 nám bolo elektronicky doručené príkaz ministerky kultúry SR o zrušení Kunsthalle Bratislava zlúčením so SNG, predbežne k dátumu 31. marca 2024. Tento dokument je zo dňa 19. januára 2024. V tejto súvislosti v utorok 27. februára 2024 VŠVU a platforma Otvorená kultúra! zorganizovali verejnú diskusiu o budúcnosti Kunsthalle Bratislava.

 

Napriek tomu, že riaditeľka SNG Alexandra Kusá na diskusii deklarovala, že chce zachovať nezávislosť KHB a pomôcť jej, vyhla sa priamej odpovedi na otázku zamýšľaného personálneho obsadenia a hneď nasledujúci deň po diskusii sa vedenie KHB dozvedelo, že „z dôvodu zefektívnenia a optimalizovania činnosti KHB nie je priestor na uplatnenie žiadneho z jej zamestnancov“ a všetci majú prísť od 1. apríla 2024 o prácu. Týmto ide de facto o zrušenie inštitúcie a zbavenie jej autonómie.

 

Počas intenzívnej verejnej diskusie odznelo mnoho tém, predovšetkým však generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka MK SR Peter Lukáč priamo potvrdil, že rozhodnutie o zrušení a zlúčení KHB so SNG bolo prijaté bez akejkoľvek konzultácie s odbornou či občianskou verejnosťou, pričom zodpovednosť zaň nesie ministerka Martina Šimkovičová.

 

Chceme zdôrazniť, že tím KHB bol požiadaný o predloženie programu na rok 2024 na MK SR dňa 16. januára 2024 (čo nie je štandardná prax), na základe čoho bolo zamietnuté jeho financovanie. Až na diskusii bol v súvislosti so zrušením KHB spomenutý interný audit. Pritom tento konštatoval pochybenia prevažne administratívneho charakteru, a až s výnimkou dvoch úloh, ktoré treba odovzdať do konca marca, boli všetky nedostatky odstránené v termíne do konca januára 2024. Z toho je zjavné, že rozhodnutie  MK SR o zrušení KHB zlúčením so SNG (prijaté 19. januára 2024) bolo motivované programovým zameraním organizácie a nie “nezodpovedným hospodárením”. Za šírením zavádzajúcich informácií a pripravovaných krokov zo strany MK SR a SNG vidíme snahu o diskreditáciu KHB ako inštitúcie a znevažovanie práce členov a členiek jej tímu.

 

My, zamestnanci a zamestnankyne KHB, sme rozhorčení a rozhorčené krokmi ministerstva voči najmladšej slovenskej inštitúcii súčasného umenia a dôrazne odsudzujeme tento typ netransparentného rozhodovania. Naďalej stojíme na strane hodnôt, ktoré sme prezentovali aj prostredníctvom programu KHB, a radi by sme sa poďakovali VŠVU & Otvorenej kultúre! za zorganizovanie diskusie a prejavenie podpory v týchto nepredstaviteľných časoch. Ďakujeme tiež každému nášmu návštevníkovi a návštevníčke za čas, dôveru a podporu.