Online publikácia k výstave Po práci

Editorka: Denisa Tomková
Autori*ky textov: Jay Bernard, Kathryn Bond Stockton, Jos Boys, Simone R. Caljouw, Jen Kratochvil, Rob Withagen
Preklady: Denisa Tomková; Jazykové korektúry: Zuzana Andrejco Ferusová; Grafický dizajn: Lukáš Kollár
Vydané: Január 2023
Spolupráca:
V esejach v tejto publikácii sa uvažuje o rozdieloch medzi rôznymi zónami a miestami určenými na hru a prácu. Na jednej strane Withagen a Caljouw v publikácii tvrdia, že van Eyckove ihriská sa stali neoddeliteľnou súčasťou mesta a mali „mestský charakter“, ktorý dokázal vytvoriť integráciu ihrísk do mesta; Boys naopak naznačuje, že v britskom územnom plánovaní po roku 1945 boli mestá rozdelené na rôzne činnosti, pričom každá mala svoje vhodné miesto a okolie. To viedlo k domácim úlohám a povinnostiam, ale aj k rodovým nerovnostiam. Stockton príspevok poskytuje konceptuálne uvažovanie o „prízračnej homosexualite v postave dieťaťa“. Publikácia obsahuje aj báseň od Jaya Bernarda s rovnomenným názvom After Work. Báseň je zobrazená ako súčasť inštalácie výstavy na stenách galérie a ako zvuková stopa videa, ktoré hrá vo výstavnom priestore.