Online Publikácia k výstave Barbary Kapusta Futures

Editorka: Denisa Tomková
Autori*ky textov: Barbara Kapusta, Jen Kratochvil, Sophie Lewis, Legacy Russell
Preklady: Denisa Tomková; Jazykové korektúry: Zuzana Andrejco Ferusová; Grafický dizajn: Lukáš Kollár
Vydané: Máj 2022
Publikácia je prvou zo série nových programových publikácií zameraných na kritické myslenie vo vzťahu k výstavnému programu Kunsthalle. Publikácia obsahuje eseje medzinárodne uznávaných spisovateliek Sophie Lewis a Legacy Russell, ktoré prinášajú dôležité kritické východisko, ako ďalej uvažovať o otázke radikálnej solidarity v čase klimatickej krízy a ako vytvoriť posilnenie postavenia prostredníctvom virtuálnych a technologických možností. Obe eseje sú vôbec po prvýkrát preložené a publikované v slovenskom jazyku. Tieto eseje sú doplnené kurátorským textom, ktorý napísal kurátor výstavy Jen Kratochvil, a básňou od umelkyne. Barbara Kapusta navrhla pre svoju výstavu v Kunsthalle Bratislava nové písmo v spolupráci s grafickým dizajnérom Sabom Day. Futures je abeceda pozostávajúca z 26 znakov.