LAB 2017 – 2020

Editori /Jazykoví redaktori / Grafický dizajn: Nina Vrbanová a Erik Vilím / Daniela Marsinová / Adrian Brown / Eva Šimovičová
Preklady: Palo Fabuš, Michal Čerevka, Martin Mačura, John Minahane, Aňa Ostrihoňová, Martina Petáková, Peter Žiak
ISBN 978-80-972754-9-5
Vydané: 2020
Cena: 20,- €