LAB 2017 – 2020

Editori / Jazykoví redaktori / Grafický dizajn: Nina Vrbanová a Erik Vilím / Daniela Marsinová / Adrian Brown / Eva Šimovičová
Autori textov: Vladimír Beskid, Marco Canevacci, Daniela Čarná, Áron Fenyvesi, Kinga German, Michel Houellebecq, Michéle Champenois, Barbora Komarová, Lucia Kotvanová, Lenka Kukurová, Darina Ondrušová, Peter Osborne, Zuzana Pacaková, Lýdia Pribišová, Lucia G. Stach, Pavel Švec, Erik Vilím, Nina Vrbanová
Preklady: Palo Fabuš, Michal Čerevka, Martin Mačura, John Minahane, Aňa Ostrihoňová, Martina Petáková, Peter Žiak
ISBN 978-80-972754-9-5
Vydané: 2020
Cena: 20,- €