Kunsthalle Bratislava
Nám. SNP 12
811 06 Bratislava
P.O.BOX 107
Slovenská republika

Contact: info@kunsthallebratislava.sk

Kunsthalle Bratislava is part of the ICOM National Committee Slovakia.


Billing information

Slovenská národná galéria
Riečna 1
815 13 Bratislava

IČO: 00164712
DIČ: 2020829943
IČ DPH: SK2020829943
Bank details: State Treasury
Account number: IBAN SK85 8180 0000 0070 0011 7526