Egle Oddo, Insaturo, performance v Sequerciani Arte Clima, 2023, foto: Matteo Neri, archív umelkyne.

Egle Oddo: Evolučná záhrada a performatívny habitát: Insaturo

V spolupráci s hudobným skladateľom Timom Tuhkanenom, módnou návrhárkou Suvi Hänninen a s botaničkou Annou Scialabba
22.09. 2023 o 18h
Kurátorka: Lýdia Pribišová
Miesto: nádvorie Pistoriho paláca, Bratislava

Kunsthalle Bratislava a Staromestská knižnica uvádzajú performance Insaturo ako súčasť projektu Evolučná záhrada a performatívny habitát fínsko-talianskej umelkyne Egle Oddo, ktorý sa začal v marci 2023. Záhrada, ktorá sa nachádza na zelenej ploche oproti Staromestskej knižnici na Blumentálskej ulici v Bratislave, vznikla v spolupráci s okolitou komunitou. Je súčasťou projektu A PLANT, ktorého kurátorkou je Lýdia Pribišová. Insaturo je performance oslavujúca vzácne vlastnosti pôdy. Po nej sa pri záhrade pred Staromestskou knižnicou uskutoční hostina a neformálna diskusia s umelkyňou a kurátorkou. Na webovej stránke Kunsthalle Bratislava a Staromestskej knižnice bude sprístupnený zoznam literatúry vzťahujúci sa na témy súvisiace s projektom, zohľadňujúc rôzne skupiny čitateľov vrátane detí. Zostavili ho filozof Leonardo Caffo a umelkyňa Valentina Viviani (štúdio Mater Matuta) v dialógu s Egle Oddo.

Pôda hostí početné biologické spoločenstvá, ktoré na seba vzájomne pôsobia a podporujú život celej planéty. Jej názov je odvodený od vzácneho živého substrátu, ktorý ju charakterizuje. Pôda je element, ktorý sa vyznačuje jednoznačnou materialitou a zároveň má vysoký symbolický náboj, osciluje medzi vitalitou a smrteľnosťou. Rozklad je životne dôležitou silou pre neustálu regeneráciu pôdy a jej biologických spoločenstiev. Vychádzajúc z botaniky a pedológie – odboru skúmajúceho chemické zloženie, morfológiu a klasifikáciu pôd – performance Insaturo priamo odkazuje na konkrétne pôdy, zeminy a terroir. Začlenením procesov rozkladu a rekombinácie prvkov sa telo performerky rozplýva spolu s biologickými spoločenstvami, čím sa stáva ďalším určujúcim faktorom pôdnej ekológie.

„V súvislosti s pôdou ako teoretickým a štrukturálnym rámcom pre prácu naprieč hranicami disciplín poukazujem na potenciál učenia sa v súčinnosti s osobitými pôdnymi ekológiami. Štandardná definícia pôdy ju opisuje ako prírodné teleso zložené z pevných látok, kvapalín a plynov, ktoré sa vyskytuje na povrchu pôdy a je charakterizované horizontmi alebo vrstvami, ktoré sú odlíšiteľné od pôvodného materiálu (Bockheim et al. 2005). Kontakt s pôdou vyvoláva intenzívne multisenzorické uvedomenie. Pomocou interdisciplinárneho prístupu sa snažím posunúť vnímanie pôdy z pozície inertného média do zmyslovej sféry príbuznosti. Je pôda nekonečným médiom vo vnímaní pozemšťanov? Umožňuje toto nesprávne vnímanie bezbrehé využívanie pôdy prostredníctvom priemyselných monokultúr, odlesňovania a znečisťovania? Vo svojej trajektórii spájam rôzne biotopy, ktoré ukrývajú kľúčové druhy dôležité pre rovnováhu planéty. Stredomorská panva je tretím najbohatším ohniskom rastlinnej biodiverzity na svete, ale dezertifikácia postupuje rýchlym tempom, čo znamená postupné ochudobňovanie pôdy spôsobené antropogénnym narušením a rýchlou zmenou klímy. Prostredníctvom môjho rozšíreného, experimentálneho výskumu, vnášajúceho do dialógu rôzne poznatkové postupy, sa chcem venovať rôznym vrstvám vnímania vo vzťahu k budúcnosti pôdy.“

Egle Oddo

Výskum je podporený Fínskou kultúrnou nadáciou, podujatie je podporené Nadáciou SPP, fínskou nadáciou Frame, Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave, Génovou bankou Slovenskej republiky a BKIS.

————————————————————————————————————————-

Egle Oddo sa narodila v roku 1975 v Taliansku. Vo svojej práci sa zameriava na lineárne a nelineárne rozprávanie ako umeleckú formu. Zaujíma sa o operačný realizmus, chápaný ako prezentácia funkčnej sféry v estetickom usporiadaní a jej vzájomných vzťahov. Kombinuje fotografiu, pohyblivý obraz, inštaláciu, sochárstvo, environmentálne umenie a experimentálne živé umenie. V jej dielach sa priemyselná výroba mení na jemnú ručnú prácu, v jej sochách a objektoch sa objavujú a vynárajú formy života, filmová fotografia si privlastňuje digitálne obrazy, vybraný odpad sa mieša s módou, vzácne jedlé minerály a recepty predkov sa podávajú ako súčasť rituálnych jedál. Jej diela sú prezentované na medzinárodných bienále, v múzeách a relevantných inštitúciách, ako aj v špičkových a nezávislých alternatívnych priestoroch a na podujatiach, medzi mnohými napríklad: letná škola na Helsinskom bienále v múzeu HAM, MAXXI National Museum of 21st Century Art, Manifesta 12, Zilberman Gallery, 3me Biennale Internationale de Casablanca, Fínske národné múzeum fotografie, 54. benátske bienále, trienále Agrikultura, MACRO Museum of Contemporary Art, galéria Bikini Wax, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Club Solo, Kunsthalle Exnergasse Viedeň, Transmediale, Pace Digital gallery New York, Loop Barcelona. Žije a pracuje v Helsinkách.