Foto: archív Kunsthalle Bratislava, ©Adam Šakový.

Egle Oddo: Evolučná záhrada a performatívny habitát

23.03. 2023
Kurátorka: Lýdia Pribišová

Egle Oddo vytvára verejné umelecké dielo v podobe evolučnej záhrady na opustenej zelenej ploche pred Staromestskou knižnicou. Táto záhrada je miestom, kde žijú biodiverzné druhy fungujúce v živej výmene s miestnou komunitou.  Vychádza z lokálneho výskumu umelkyne, realizovaného v spolupráci s Génovou bankou semien v Piešťanoch. Na základe tohto výskumu boli do záhrady vybraté konkrétne rastlinné druhy významné pre Bratislavu.

Záhrada rastie a rozvíja sa počas celého roka. V spolupráci so Staromestskou knižnicou sa o záhradu starajú obyvatelia*ky dvora, v ktorom sa nachádza. Dôležitou hodnotou diela je práve spolupráca so Staromestskou knižnicou, ktorá poskytuje zázemie projektu, ako aj svoju komunitu, pričom záhradu možno metaforicky vnímať aj ako prírodnú knižnicu, pluralitný archív a databázu poznatkov.

Diela Egle Oddo sa nachádzajú na pomedzí umeleckých realizácií a intervencií, ktoré reálne zlepšujú kvalitu života ich účastníkov*čiek, tým, že skvalitňujú prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Sú jedinečné tým, že prepájajú umenie, urbanizmus, komunitnú prácu, kultiváciu verejného priestoru, ako aj medziľudské vzťahy. Intervencia umelkyne citlivo reaguje na lokálne podmienky, miestnu zeleň a miestnych ľudí. Jej projekty sú postavené na dôkladnom interdisciplinárnom výskume.

room

23. 3. 2023, Staromestská knižnica, Blumentálska10/A, Bratislava

11.00 verejná výsadba pre školy a rodiny v parku pred knižnicou

17.00 verejná výsadba v parku pred knižnicou a artist talk v knižnici


Egle Oddo nar. 1975 v Taliansku. Vo svojej práci sa zameriava na lineárne a nelineárne rozprávanie ako umeleckú formu. Zaujíma sa o operačný realizmus, chápaný ako prezentácia funkčnej sféry v estetickom usporiadaní a jej vzájomných vzťahov. Kombinuje fotografiu, pohyblivý obraz, inštaláciu, sochárstvo, environmentálne umenie a experimentálne živé umenie. V jej dielach sa priemyselná výroba mení na jemnú ručnú prácu, v jej sochách a objektoch sa objavujú a vynárajú formy života, filmová fotografia si privlastňuje digitálne obrazy, vybraný odpad sa mieša s módou, vzácne jedlé minerály a recepty predkov sa podávajú ako súčasť rituálnych jedál. Jej diela sú prezentované na medzinárodných bienále, v múzeách a relevantných inštitúciách, ako aj v špičkových a nezávislých alternatívnych priestoroch a na podujatiach, medzi mnohými napríklad: MAXXI Museum of 21st Century Art, Manifesta12, Zilberman gallery, 3me Biennale Internationale de Casablanca, Fínske národné múzeum fotografie, 54. benátske bienále, trienále Agrikultura, MACRO Museum of Contemporary Art, galéria Bikini Wax, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Club Solo, Kunsthalle Exnergasse Viedeň, Transmediale, Pace Digital gallery New York, Loop Barcelona. Žije a pracuje v Helsinkách.