Linda Boļšakova, Biology of Love, 2021, skupinová výstava Fieldworks, Institute for Environmental Solutions (Cēsis, Latvia), curator Aleksejs Beļeckis. Zobrazený kostým z performance boy vytvorený v spolupráci s umelkyňou Sandrou Kosorotova, foto: Kristīne Madjare

Prízraky nemožnej prítomnosti

19.08.2023, 17-22h
Kurátorka: Inga Lāce
Umelci*kyne:
Artjom Astrov, Linda Boļšakova, Arvis Kantiševs, Sandra Kosorotova

Prostredníctvom večera performance a performatívnych čítaní budú umelkyne Sandra Kosorotova a Linda Boļšakova spolu so zvukovými umelcami Artjomom Astrovom a Arvisom Kantiševsom odhaľovať príbehy ukryté pod kameňmi, skryté v bujnej zeleni a plávajúce po vodných tokoch Bratislavy.

„Prízraky nám pripomínajú, že žijeme v nemožnej prítomnosti – v čase rozpadu, vo svete, ktorý prenasleduje hrozba zániku.“ (A. Tsing, H. Swanson, E. Gan, N. Bubandt, Arts of Living on a Damaged Planet: Ghosts and Monsters of the Anthropocene, University of Minnesota Press, 2017, s. G6). Tento citát z publikácie venovanej kritike antropocénu odzrkadľuje súčasnú situáciu, v ktorej duchovia minulosti v podobe ekologických katastrof, vojenského násilia a iných nešťastí naďalej strašia v našej prítomnosti.

Prednášky a zvukové intervencie umelcov*kýň nás prevedú ich výskumom a prácou. Na viacerých miestach Bratislavy sa pokúsia tieto prízraky privolať a zároveň upokojiť ich hlasy. Lindino skúmanie sa začalo pozorovaním prostredia orchideí v kameňolome na okraji mesta a viedlo k premýšľaniu nad otázkami hlbokého času, vymierania a evolúcie. Tie dnes predstavujú naliehavú otázku, v momente, keď sa snažíme vidieť cestu k spoločnej budúcnosti a v tieni hroziacej katastrofy. Linda spolupracuje s botanikmi*čkami a biológmi*ogičkami a poznatky spája do svojho špekulatívneho scenára vytvoreného spolu s Arvisom Kantiševsom.

Prostredníctvom zvuku, pohybu a interakcie so sochárskymi objektmi Linda Boļšakova pozýva diváctvo ponoriť sa do histórie a geologického dedičstva Bratislavy. Performance sa bude odohrávať v priestore pod prírodnou horolezeckou stenou Platňa i priamo na nej, a to na Strmej ulici v Bratislave. Otvorí naše zmysly, aby sme sa dostali k hlbokým časovým spomienkam, ktoré v sebe nesú len kamene a vzácne tvory. Stelesnená skúsenosť a viacnásobné hlasy budú diváctvo sprevádzať na ceste k špekulatívnej minulosti a budúcnosti, ktoré zároveň obývajú našu prítomnosť.

Sandra Kosorotova a Artjom Astrov uvedú lyrickú prednášku. Sandra pracovala s osobnými poznámkami a citátmi, ktoré zbierala počas celého minulého roka, pričom sa zamerala na rastliny v rôznych európskych lokalitách, v ktorých počas tohto obdobia žila a ktoré navštívila, vrátane Bratislavy a Bruselu. Usporiadala ich do poetickej prezentácie, ktorá má ďalšiu opätovne sa objavujúcu tému: strach z kontaminácie – zvonku alebo inými – a zlyhanie v jej zabránení. Text pripravila spoločne s Artjomom. Nasledovať bude diskusia umelcov a umelkýň s kurátorkou Ingou Lāce a Artjomov DJ set. Počas podujatí sa bude v Suvenire podávať občerstvenie pripravené v spolupráci s Bielkou.

Organizované v spolupráci s Latvian Centre for Contemporary Art.
room

Miesta:

Prírodná horolezecká stena Platňa, Strmá cesta, Bratislava

Suvenir, Rázusovo nábrežie, Bratislava

Program

16.45  Zraz na električkovej zastávke Chatam Sófer, Kunsthalle Bratislava
17.00 – 17.40 Performance Lindy Boļšakovej s Arvisom Kantiševsom, prírodná horolezecká stena Platňa, Strmá cesta, Bratislava
18.00 – 18.30 Performatívne čítanie Sandry Kosorotovej s Artjomom Astrovom, horolezecká stena Platňa
18.40 Spoločná prechádza do Suveniru
19.00 – 20.00 Diskusia s Artjomom Astrovom, Lindou Boľšakovou, Arvisom Kantiševsom, Sandrou Kosorotovou, moderuje Inga Lāce
20.00 – 21.00 DJ set Artjom Astrov