Foto: archív Kunsthalle Bratislava, ©Monika Kováčová.

The Sound of Scape

15-16.6.2023
Kurátorky: Collective Rewilding
Miesto:Prüger-Wallnerova záhrada

Projekt Sound of Scape, ktorý pripravil Collective Rewilding, ponúka súbor zvukových umeleckých východísk, ktoré poukazujú na nové vzrušujúce prístupy k planetárnemu umeniu prostredníctvom počúvania. Predstavuje štyroch medzinárodných umelcov*kyne: Pedro Hurpia (Brazília), Nicole L’Huillier (Čile), Ludovic Landolt (Francúzsko) a Davor Sanvincenti (Chorvátsko), ktorí/é vytvárajú pohlcujúce zvukové krajiny, podnecujúce k hlbokému počúvaniu a vyvolávajúce reakciu na rozmanitosť foriem života. Keďže kurátorky Collective Rewilding o zvuku uvažujú ako o jednom zo spôsobov zaznamenávania nepočuteľných pomalých vibrácií Zeme, pozvali niekoľko umelcov*kýň, ktorí*é nás prostredníctvom rôznych technológií približujú k naladeniu. Teda do spojenia s frekvenciami, ktoré nás obklopujú, ale ktoré vďaka nášmu západnému epistemologickému rámcu nie sme schopní vnímať.

Umelci*kyne v projekte Sound of Scape zdôrazňujú dôležitosť počúvania a naladenia sa na zvuky Zeme, aby sme lepšie pochopili a ocenili krehkú rovnováhu našej planéty. Vyladenie je domorodý koncept hlbokého počúvania, ktorý odkazuje na spôsob bytia vo svete, založený na hlbokom spojení s prírodou a životným prostredím. V domorodých kultúrach na celom svete sa naladenie považuje za základný aspekt duchovného a ekologického uvedomenia a často sa praktizuje prostredníctvom rituálov a obradov, ktoré pomáhajú jednotlivcom hlbšie sa spojiť s prírodným svetom.
V tomto projekte však bližšie sledujeme koncepciu Anny Lowenhaupt Tsing, podľa ktorej je naladenie „pokusom spoznať prostredníctvom zosúladenia, ako sa ostatní*é vyjadrujú vo svete“[1]
Najmä ako upozorňuje, musíme rozšíriť naše formy počúvania a naladenia, vzoprieť sa potrebe a presvedčeniu podriaďovať svety, ktoré nás obklopujú, západným formám vyjadrovania a komunikácie.

Idea hlbokého počúvania, ktorú rozvinula skladateľka a hudobníčka Pauline Oliveros, spočíva v pozornom vnímaní zvukov a vibrácií v prostredí s cieľom rozvinúť zvýšený zmysel pre uvedomenie a spojenie so svetom okolo nás.[2]
Táto prax sa často spája s teóriou planetárneho a environmentálneho umenia, ktoré sa snaží vytvárať diela zaoberajúce sa ekologickými a environmentálnymi problémami. Na tejto výstave Collective Rewilding predstavuje nástroje, ktoré umelkyne používajú v spolupráci s prírodnými prvkami, napríklad Nicolle L’Hullier používa elektronické semienko, Ludovic Landolt pracuje s kmeňmi a kôrou stromov, čo ponúka možnosť zažiť nepredvídané zvuky zeme. Popri koncerte Davora Sanvincentiho, ktorý predstavuje zvukovú výpoveď o pravekej prírode a ľudskej prítomnosti, a videa Pedra Hurpia o prírodnom zvukovom fenoméne, Collective Rewilding pozýva k praktikám hlbokého počúvania ako spôsobu, ako kultivovať hlbšie pochopenie vzájomnej prepojenosti všetkého živého a prírodného sveta. Počúvaním zvukov prírody a venovaním pozornosti rytmom a zákonitostiam životného prostredia umelkyne vyzývajú jednotlivcov, aby rozvíjali väčší zmysel pre prepojenie, stávanie sa a zodpovednosť voči všetkým pozemšťanom.


[1] Anna Lowenhaupt Tsing, “Attunement: Form in motion,” in Symbionts: Contemporary Artists and the Biosphere,” eds. Caroline A. Jones, Natalie Bell, Selby Nimrod (Boston, MA: MIT Press, 2022), 87

[2] Pauline Oliveros, Deep Listening: A Composer’s Sound Practice (Lincoln: iUniverse, 2005), 5.

 

room

Umelci*kyne: Pedro Hurpia / Nicole L’Huillier / Ludovic Landolt / Davor Sanvincenti

Prüger-Wallnerova záhrada, Nekrasovova 1, 811 04, Bratislava

Performance: Davor Sanvincenti: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, nádvorie


Program:

Jazyk: angličtina

15.06. Štvrtok 17.00-22.30 hod.
17.00-17.30 Privítanie a predstavenie programu
17:30-18:30 Artist talk: Ludovic Landolt so Sabinou Oroshi
18:30-19:30 Čas na naladenie sa – počúvanie diel*
19:30-20:30 Participatívny pohrebný rituál Semilla s Nicole L’Huiller
20:30-21:30 Artist talk: Nicole L’Huillier so Sarou Garzón
23:00 – Zatvorenie parku

*Diela budú hrať a budú aktívne počas celého programu:
– Ludovic Landolt, My log has something to tell you (Invocation), zvuková socha na mieste, protokolárna elektroakustická kompozícia, variabilná veľkosť, poleno (miestna esencia), prevodník
– Pedro Hurpia, THE HUMMMM,  2020, video.


16.06. Piatok 17.00-22.30 hod.
17.00-17.30 Pedro Hurpia, THE HUMMMM, 2020, video
17:30-18:30 Diskusia v reakcii na Pedro Hurpia THE HUMMMM, s Milošom Vojtěchovským a Collective Rewilding.
18:30-19:30: Čas na naladenie sa – počúvanie diel* 
20:30-21:30 Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, nádvorie: Performance: Davor Sanvincenti, This Forest no longer exists (2021). Viackanálová zvuková kompozícia.

*Diela budú hrať a budú aktívne počas celého programu:
– Ludovic Landolt, My log has something to tell you (Invocation), zvuková socha na mieste, protokolárna elektroakustická kompozícia (2013), 2023.
– Pedro Hurpia, THE HUMMMM, 2020, video. Dĺžka 9’50“.
– Nicole L’Huillier, La Semilla, inštalácia na zemi.