The Sound of Scape

15-16.6.2023
Kurátorky: Collective Rewilding
Miesto:Prüger-Wallnerova záhrada

Projekt Sound of Scape, ktorý pripravil Collective Rewilding, ponúka súbor zvukových umeleckých východísk, ktoré poukazujú na nové vzrušujúce prístupy k planetárnemu umeniu prostredníctvom počúvania. Predstavuje štyroch medzinárodných umelcov*kyne: Pedro Hurpia (Brazília), Nicole L’Huillier (Čile), Ludovic Landolt (Francúzsko) a Davor Sanvincenti (Chorvátsko), ktorí/é vytvárajú pohlcujúce zvukové krajiny, podnecujúce k hlbokému počúvaniu a vyvolávajúce reakciu na rozmanitosť foriem života. Keďže kurátorky Collective Rewilding o zvuku uvažujú ako o jednom zo spôsobov zaznamenávania nepočuteľných pomalých vibrácií Zeme, pozvali niekoľko umelcov*kýň, ktorí*é nás prostredníctvom rôznych technológií približujú k naladeniu. Teda do spojenia s frekvenciami, ktoré nás obklopujú, ale ktoré vďaka nášmu západnému epistemologickému rámcu nie sme schopní vnímať.

Umelci*kyne v projekte Sound of Scape zdôrazňujú dôležitosť počúvania a naladenia sa na zvuky Zeme, aby sme lepšie pochopili a ocenili krehkú rovnováhu našej planéty. Vyladenie je domorodý koncept hlbokého počúvania, ktorý odkazuje na spôsob bytia vo svete, založený na hlbokom spojení s prírodou a životným prostredím. V domorodých kultúrach na celom svete sa naladenie považuje za základný aspekt duchovného a ekologického uvedomenia a často sa praktizuje prostredníctvom rituálov a obradov, ktoré pomáhajú jednotlivcom hlbšie sa spojiť s prírodným svetom.
V tomto projekte však bližšie sledujeme koncepciu Anny Lowenhaupt Tsing, podľa ktorej je naladenie „pokusom spoznať prostredníctvom zosúladenia, ako sa ostatní*é vyjadrujú vo svete“[1]
Najmä ako upozorňuje, musíme rozšíriť naše formy počúvania a naladenia, vzoprieť sa potrebe a presvedčeniu podriaďovať svety, ktoré nás obklopujú, západným formám vyjadrovania a komunikácie.

Idea hlbokého počúvania, ktorú rozvinula skladateľka a hudobníčka Pauline Oliveros, spočíva v pozornom vnímaní zvukov a vibrácií v prostredí s cieľom rozvinúť zvýšený zmysel pre uvedomenie a spojenie so svetom okolo nás.[2]
Táto prax sa často spája s teóriou planetárneho a environmentálneho umenia, ktoré sa snaží vytvárať diela zaoberajúce sa ekologickými a environmentálnymi problémami. Na tejto výstave Collective Rewilding predstavuje nástroje, ktoré umelkyne používajú v spolupráci s prírodnými prvkami, napríklad Nicolle L’Hulliere používa elektronické semienko, Ludovic Landolt pracuje s kmeňmi a kôrou stromov, čo ponúka možnosť zažiť nepredvídané zvuky zeme. Popri koncerte Davora Sanvincentiho, ktorý predstavuje zvukovú výpoveď o pravekej prírode a ľudskej prítomnosti, a videa Pedra Hurpia o prírodnom zvukovom fenoméne, Collective Rewilding pozýva k praktikám hlbokého počúvania ako spôsobu, ako kultivovať hlbšie pochopenie vzájomnej prepojenosti všetkého živého a prírodného sveta. Počúvaním zvukov prírody a venovaním pozornosti rytmom a zákonitostiam životného prostredia umelkyne vyzývajú jednotlivcov, aby rozvíjali väčší zmysel pre prepojenie, stávanie sa a zodpovednosť voči všetkým pozemšťanom.


[1] Anna Lowenhaupt Tsing, “Attunement: Form in motion,” in Symbionts: Contemporary Artists and the Biosphere,” eds. Caroline A. Jones, Natalie Bell, Selby Nimrod (Boston, MA: MIT Press, 2022), 87

[2] Pauline Oliveros, Deep Listening: A Composer’s Sound Practice (Lincoln: iUniverse, 2005), 5.

 

room

Umelci*kyne: Pedro Hurpia / Nicole L’Huillier / Ludovic Landolt / Davor Sanvincenti

Prüger-Wallnerova záhrada, Nekrasovova 1, 811 04, Bratislava


Program:
Jazyk: angličtina

15.06. Štvrtok 17.00-22.30 hod.

17.00 Privítanie a predstavenie programu

17:30-18:30 Rozhovor v reakcii na knihu Pedra Hurpia HUMMMM s Milošom Vojtěchovským a Collective Rewilding

17:00-22:30 Pedro Hurpia, HUMMMM, 2020, video

17:00-22:30 Ludovic Landolt, My log has something to tell you (Invocation), zvuková socha na mieste, protokolárna elektroakustická kompozícia, variabilná veľkosť, log (lokálna esencia), prevodník

19:30-20:30 Participatívny pohrebný rituál Semilla s Nicole L’Huiller

21:00-22:30 Rozhovor s umelcom Nicole L’Hullier a Sara Garzón

16.06. Piatok 17.00-22.30 hod.

17:00-22:30 Pedro Hurpia, HUMMMM, 2020, video

17:00-22:30 Ludovic Landolt, My log has something to tell you (Invocation), zvuková socha na mieste, protokolárna elektroakustická kompozícia, variabilná veľkosť, log (lokálna esencia), prevodník

17:30-18:30 Ludovic Landolt: Umelecká videoprezentácia so Sabinou Oroshi

21:30-22:30 Viackanálová kompozícia This Forest Doesn’t Exist Anymore Davor Sanvincenti, úvod so Sabinou Oroshi