Kitti Gosztola & Bence György Pálinkás, Wild Garden Utopia, od roku 2018 https://en.palinkasbencegyorgy.hu/WildGarden.html

Kitti Gosztola & Bence György Pálinkás: Wild Garden Utopia

03.08. 2022 - 07.08. 2022
Kurátorka: Lýdia Pribišová

Pohánkovec japonský (krídlatka japonská) bol dopravený do záhrady v Leidene v 40. rokoch 18. storočia a čoskoro ho spoločnosť pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo v Utrechte označila za „najzaujímavejšiu okrasnú rastlinu roku“. Rastlina sa začala rozširovať po Európe, hlavne vo Veľkej Británii, vďaka móde „divokých“ záhrad. Okrasná rastlina bola populárna, pokiaľ zostala pod kontrolou. Ale energická krídlatka čoskoro unikla z hraníc záhrad, začala sa šíriť a „napádať“ svoje prostredie. Neustále sa rozširujúca rastlina predstavuje riziko z antropocentrického hľadiska, pretože môže poškodiť infraštruktúru a poľnohospodárstvo. Krídlatka je preto bežne označovaná ako ekologické
nebezpečenstvo, ale je schopná vytvoriť úplne nové prostredie. V projekte Kitti Gosztoly a Benceho G. Pálikasa nie je táto rastlina kriminalizovaná, ale slúži ako prostriedok na to, aby sme uvažovali nad ekosystémom. Východiskami spoločných aktivít v rámci projektu sú história rastliny, ako aj základné ľudské potreby: tvorba prístrešia, stravovanie a kultúrne aktivity.

Miestnosť
room

Program sprievodných aktivít

Miesto konania: Záhrada Vodárenskeho múzea, Devínska cesta 5364/1, Bratislava

Nahor ↑