Výhľad z okraja pastviny, foto: archív Edith Jeřábkovej; Fotky z workshopu: Adam Šakový, Kunsthalle Bratislava/tranzit.sk

Výhľad z okraja pastviny

Trojdňový verejný medzinárodný multidisciplinárny event o ekologickom mestskom pastierstve.
12.05. 2022 - 14.05. 2022
Kurátorky Edith Jeřábková & Denisa Langrová

Môžeme sa v našich životoch inšpirovať niečím z filozofie pastierstva? Keď sa povie pastierstvo, vynorí sa nám v mysli príroda, poézia, ale i kresťanstvo. Pastierstvo je tradične založené na polarite kultúry a prírody a jeho základným motívom je nepriateľstvo voči mestskému životu. Aký máme pohľad na mesto z perspektívy pasienku a naopak? Čo sa stane, ak rozostríme hranice medzi nimi? Kde dnes nájdeme pastierov? Majú práve oni odpovede na naše klimatické problémy? Kde sú ich stáda a aké sú? Ako by vyzerala pastierska spoločnosť? Počas tohto podujatia budeme rozvíjať našu predstavivosť, uvažovať týchto otázkach, o budúcnosti zvierat a ľudí na pastvinách v okolí našich miest.


Edith Jeřábková je kurátorka súčasného umenia. Sleduje transformačné procesy v českom umení posledných štyridsiatich rokov a zaujíma sa o skúmanie permakultúrnych a umeleckých prienikov a prepojenia etických, ekologických a estetických vzťahov v pôdnych a krajinných systémoch a v medzidruhových spoločenstvách. Tieto živé interakcie sleduje aj v galerijnom prostredí, ako kurátorka v PLATO Ostrava, ako nezávislá kurátorka, a takisto mimo galerijného prostredia ako zakladajúca členka združenia Les – spoločenstvo pre kultiváciu, teóriu a umenie, Are a Inštitút úzkosti. Donedávna bola neoddeliteľnou súčasťou jej aktivít aj pedagogická činnosť na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. V predchádzajúcich rokoch pôsobila v týchto inštitúciách: Galéria Klatovy/Klenová, Vedecko-výskumné pracovisko Akadémie výtvarných umení v Prahe, Múzeum umenia Olomouc, Fotograf Gallery, Galéria Kurzor, Centrum súčasného umenia Praha. Venuje sa aj publikačnej a edičnej činnosti. Žije v lese v Orlických horách.

Denisa Langrová absolvovala bakalárske štúdium na UMPRUM v Ateliéri sochárstva pod vedením Edith Jeřábkovej a Dominika Langa. Na UMPRUM bude ďalej pokračovať aj v magisterskom štúdiu v Ateliéri voľnej tvorby III pod vedením Dominika Gajarského a Michala Pěchoučka. Zároveň študuje magisterské štúdium v odbore Manažment zdravia a pohody zvierat na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe. Koncepty Denisy Langrovej vychádzajú z ekofeministických teórií, environmentálnych štúdií, medzidruhových a nebinárnych základov. Zaujímajú ju priesečníky príbehov ľudí a iných zvierat, koncepty domestikácie a jej možné prepojenie s láskou, ako aj osobná skúsenosť so životom v globálnej kríze a kapitalizme. Osobné vníma ako politické a naopak. Hľadá priestory pre konkrétne utópie na začiatku apokalypsy. Jej práce často vychádzajú z príbehov, v ktorých voľne kombinuje reálne a fiktívne prvky. Vytvára diela, ktoré sa pohybujú medzi žánrami špekulatívneho dokumentu a videoeseje. Langrovej tvorivý proces má často podobu alternatívneho umeleckého výskumu. Inšpiruje sa aj paralelnými štúdiami, v ktorých prevláda vedecká a racionálna analýza. Prostredníctvom umenia hľadá priestor pre emocionalitu, iracionalitu a narušenie paradigmy.

room

12. 5. WORKSHOP PASTORÁLNEHO ZDIEĽANIA – tranzit.sk

Program je vyhradený pre študentov pozvaných umeleckých vysokých škôl:

15:00 Úvod do tematiky pastoralizmu: Lýdia Pribišová predstaví svoj kurátorský projekt A Plant, ktorého súčasťou je aj toto sympózium. Edith Jeřábková a Denisa Langrová po všeobecnom úvode predstavia ich osobné fascinácie témou (mestského) pastoralizmu.
(EN)*podujatie sa uskutoční v anglickom jazyku

16:00 Pastorálne zdieľanie: Zdieľanie vedomostí o téme na základe vlastných materiálov, ako aj štúdia vopred zaslaných materiálov. Študenti/-ky prediskutujú svoje poznatky a názory v skupinách a následne rozhodnú o konečnom výstupe sympózia (film, performance, koncert atď.) (EN)

Program pre verejnosť:

19:00 Razing Arcadia and grazing amongst the ruins: On-line prednáška umelca Fernanda García-Dory + Q&A diskusia (EN)
Zničenie Arkádie a pastviny v ruinách (Razing Arcadia and grazing amongst the ruins) je názov, ktorý vznikol pri umelcových úvahách o pozorovaní našich oviec alebo kráv na poliach, ako na akési plavidlo cestujúce v čase. Keď sa ich budeme držať, podobne ako to urobil Odyseus, môžeme prechádzať epochami a spochybňovať logiku pokroku a rastu, ako aj spochybňovať bukolický prístup diváka, či už romantického umelca alebo vedca obhajujúceho divočinu. Môžeme nazerať na zvieratá, príbuzenstvo a vzájomné vzťahy ako na formy opätovného objavenia ľudského prostredia.


13. 5. PROGRAM NA PASTVINE BROZ – Geologické múzeum, DEVÍNSKA KOBYLA
(V prípade nepriaznivého počasia sa program presúva do Kunsthalle Bratislava, do priestoru A Hall)

Ako sa dostať do Geologického múzea: Autobusom č. 29 do Devína, vystúpiť na zastávke Hrad Devín a odtiaľ 350 m pešo smerom na Devínsku Novú Ves. Geologické múzeum nemá popisné číslo, ale hneď vedľajší dom je č. 224, ulica Kremeľská.GPS: 48.183228189620024, 16.978948120919092

Program je vyhradený pre študentov pozvaných umeleckých vysokých škôl:

11:00 Spoločná akcia študentov/-iek na pastvine 1 (na základe spoločného dohovoru) (EN)

12:00 Zber zvukov a workshop pastierskych volaní (kulning): workshop vedú umelkyňa Denisa Langrová, DJ-ka a umelkyňa Ida Tausch a hudobníčka Adriána Vančová (EN)
Workshop začneme zvukovou praxou, ktorá slúži na rozvoj vzťahu k nášmu hlasu a vzťahu k hlbokému počúvaniu. Zameriame sa na hlboké počúvanie zvukov pastviny a na nahrávanie v teréne ako prieskum, proces objavovania a subjektívny prejav vnímania zvukov. Ďalšou časťou praxe bude zvukové experimentovanie a vytváranie spoločného akustického priestoru, jedného znejúceho tela, ktoré presahuje naše individuálne telá. Zoznámime sa so súborom somatických nástrojov a praxou kulningu, čo je druh volania na domáce zvieratá, ktorý sa používa v Škandinávii dodnes.

Program pre verejnosť:

14:30 Paleologická pastvina: prechádzka s paleontológom Martinom Vlačiky (SK + EN preklad)
Prenesieme sa spolu do obdobia spred 16 – 12 miliónmi rokov, vykročíme zo subtropickej džungle na piesočnatú pláž mladotreťohorného mora a následne sa ponoríme pod jeho hladinu. Necháme sa ohromiť pestrosťou života všade okolo seba. Devínska Kobyla je unikátnou paleontologickou lokalitou, na ktorej sa našlo vyše 300 druhov rôznych skamenených organizmov od morských rias, bezstavovcov, morských stavovcov až po suchozemské cicavce. Vďaka tejto prechádzke sa o nich dozvieme viac.

16:00 Mestský pastoralizmus: exkurzia na pastvine BROZ s Filipom Rovným (prezentácia programu BROZ a diskusia s pastierom) (SK + EN preklad)
18:00 Pražská pastvina na bratislavskej pastvine: etička Martina Skohoutilová predstaví projekt Pražská pastvina, ktorý od jeho počiatku administratívne vedie a posledné tri roky aj manažuje a stará sa o zvieratá a individuálnych a firemných dobrovoľníkov. Komunitný pozemkový spolok Pražská pastvina je zameraný na podporu pražskej biodiverzity pomocou pastvy kôz a oviec. Vracia do Prahy najvzácnejšie české motýle, ale vracia i človeka do krajiny a krajinu do človeka. (CZ + EN preklad)

19:00 Diskusia so zástupcami pražskej a bratislavskej pastviny a mesta Bratislavy: Andrej Devečka (BROZ), Martina Skohoutilová (Pražská pastvina) a Peter Štipák (Oddelenie tvorby mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy). Moderujú Edith Jeřábková a Lýdia Pribišová (SK + CZ + EN preklad)

20:30 Zvuky (z) pastviny (participatívny koncert): umelkyňa Denisa Langrová, DJ-ka a umelkyňa Ida Tausch a hudobníčka Adriána Vančová
Koncert bude vyvrcholením zvukového workshopu v čase obeda. Priestor bude venovaný spoločnému zvukovému experimentovaniu, kulningu a spievaniu pastorálnych piesní. Sprevádzať ho bude Ida Tausch so svojimi kompozíciami zo zvukov zozbieraných na pastvine, po ktorom nadviaže svojou vokálnou intervenciou hudobníčka Adriána Vančová, ktorej inšpiráciou je okrem iného aj ľudová hudba, tzv. “trávnice”. Adriána pracuje s ladením tónov do viac hlasov, harmónií a disonancií, či dychom napodobňuje zvuky zvierat a prírody./ účinkujú výtvarníčka Denisa Langrová, dídžejka a umelkyňa Ida Tausch a hudobníčka Adriána Vančová


14. 5. PROGRAM NA PASTVINE BROZ – Geologické múzeum, DEVÍNSKA KOBYLA
(V prípade nepriaznivého počasia sa program presúva do Kunsthalle Bratislava, do priestoru A Hall)

Ako sa dostať do Geologického múzea: Autobusom č. 29 do Devína, vystúpiť na zastávke Hrad Devín a odtiaľ 350 m pešo smerom na Devínsku Novú Ves. Geologické múzeum nemá popisné číslo, ale hneď vedľajší dom je č. 224, ulica Kremeľská.GPS: 48.183228189620024, 16.978948120919092

Program vyhradený študentom pozvaných umeleckých vysokých škôl:

11:00 Pastorálna terapie: Tereza Porybná, kurátorka a učiteľka jogy (EN)

12:00 Spoločná akcia študentov/-iek na pastvine 2 (na základe spoločného dohovoru) (EN)

Program pre verejnosť:

14:00 Queer pastoralizmus ako zotrvanie so stádom zeme: umelkyňa Alexandra Sihelská (EN)
Queerstvo, často redukované na čisto mestskú záležitosť, bolo vždy neoddeliteľnou súčasťou vzťahov k pôde a k iným ako ľudským aktérom, rovnako ako malo a má svoje miesto na vidieku. Spoločne sa pozrieme na význam queer aspektov vo vidieckom prostredí prostredníctvom rozmanitých rozprávaní o pastierstve.

15:00 Kočovní pastieri v ríši divov: za zrkadlami textov: Gabriela Fatková, antropologička (CZ + EN preklad)
Kočovník, putujúci z miesta na miesto, nemajúc stály domov, žijúci zo dňa na deň mimo dosahu mestských zvyklostí a zákona, je obzvlášť silný a obľúbený literárny obraz. Táto reprezentácia kočovníka prestupuje nielen beletristické texty, ale aj tie akademické a tieto dve skupiny textov sa navyše navzájom ovplyvňujú, prestupujú a miestami sú neoddeliteľné. Samotná konceptualizácia kočovného pastierstva z pozície európskych bádateľov je obalená mnohými vrstvami hodnotovo zaťažených konceptov, ktoré nám sťažujú vidieť kočovných pastierov ako integrálnu súčasť „nášho sveta“ a „nášho historického času“.

17:00 Čítanie z knihy Pastevče, do zboje!: vybrali Edith Jeřábková a Denisa Langrová (CZ + EN preklad)
Medzinárodná konfederácia pastierov, ktorá sídli v Čechách pri Znojme sa venuje pastierstvu a nakladateľskej činnosti dôsledne bez akejkoľvek podpory štátnych a iných dotácií a bohatých mecenášov. Vydávajú zin Čoban a tiež vydali už tri pokračovania Pasteveckého almanachu. Pastevče, do zboje! je v poradí treťou knihou: Jeremiáš Havranu & Banda autonomních ovčáků, Pastevče, do zboje! Aktuálne možnosti pastorálnej subverzie, Medzinárodná konfederácia pastierov (vydavateľstvo Santa Teresa – Kraví hora, 2021, s. 32–41 a 48–51. Do angličtiny preložil Guy Tabachnick).

19:00 Pastorálna poézia: Mariana Serranová, kurátorka a kritička
„Ak napadne medveď stádo, zomkne sa dohromady. Voly zadkami k sebe, kone hlavami. Aby boli zbrane pripravené.“ (Z rozprávania pastierov) / Krajina prechádza telom a telo krajinou. Kríženci zvierat a ľudí v rozhraní prírody a bohov.

Pink Whale loď, Dvořákovo nábrežie, Bratislava

21:00 Pastorální súmrak / Pastoral Twilight: Tereza Porybná, kurátorka
kino + kurátorský úvod, (CZ + EN)
Deväťdesiatminútové pásmo krátkych dokumentárnych a experimentálnych videí, ktoré reflektujú tému pastierstva v rôznych časových, obsahových i symbolických rovinách, bude otvorené kurátorským úvodom. Romantizujúce silne kinematografické vízie zamerané primárne na symbol pastiera ako človeka voľne putujúceho medzi civilizáciou a prírodou sa prelínajú s dokumentáciou situácie súčasných pastierskych spoločností v Európe a Afrike, ktoré sú ovplyvnené globálnou agrárnou politikou, klimatickou zmenou i generačnými rozdielmi.

Filmy:
Bedding Down, réžia: Lucien Castaing-Taylor, 8‘, 2012.
Bouquets 28, 29, 30, réžia: Rose Lowder, 4‘, 2001-2005.
Red, réžia: Maddi Barber, 20‘, 2020.
Lick in The Past, réžia: Laure Provost, 8‘, 2016.
Seasons, réžia: Artavazd Pelešjan, 27‘, 1972.
Pastoralism in the Future, réžia: CELEP, 2‘, 2021.
Bayandalai: Lord of the Taiga, réžia: Aner Etxebarria Moral, Pablo Vidal Santos, 11‘, 2018.

22:30 afterparty s elastix (CZ, Radio Punctum), schaumstoff (CZ, Planeta Za) a ďalšími…


ÚČASTNÍCI:

Pedagógovia a študenti Die Angewandte (oddelenie Site-Specific Art), Viedeň; UMPRUM Praha (oddelenie sochy); Vysoká škola výtvarných umení (Katedra intermédií), Bratislava; Fakulta umení (Body Design Studio), Brno.


Ako sa dostať do Geologického múzea:

Autobusom č. 29 do Devína, vystúpiť na zastávke Hrad Devín a odtiaľ 350 m pešo smerom na Devínsku Novú Ves
Geologické múzeum nemá popisné číslo, ale hneď vedľajší dom je č. 224, ulica Kremeľská.
GPS: 48.183228189620024, 16.978948120919092