Séria kritického myslenia

Kurátorka: Denisa Tomková

Cieľom série Kritického myslenia je rozšíriť koncepty navrhnuté výstavným programom Kunsthalle Bratislava o ďalšie kritické diskurzívne myslenie vo forme esejí a básni medzinárodných mysliteľov*iek. Texty sú po prvýkrát preložené do slovenčiny, čím sa toto poznanie a kritické myslenie sprístupňuje aj čitateľom*kám, ktorí nemusia nutne čítať v angličtine. „Na obranu prekladu. Keď slovo alebo pojem cestuje, jeho význam a použiteľnosť začínajú meniť svoj tvar. … Na obranu myšlienky, že koncepty nie sú geograficky viazané, že sa môžu a mali by sa vznášať, ohýbať a byť využívané organizátormi*kami a umeleckými odborníkmi*čkami na celom svete.“ (In Defence of Translation, 2021) Texty sú publikované dvojjazyčne: v anglickom origináli a prvýkrát aj v slovenskom preklade. Široká dostupnosť a udržateľnosť projektu je zabezpečená tým, že všetky publikácie sú bezplatne prístupné na webovej stránke Kunsthalle Bratislava.

Preklad: Denisa Tomková

Jazykové korektúry: Zuzana Andrejco Ferusová

Grafický dizajn: Lukáš Kollár

Projekt podporili: Nadácia ERSTE


V roku 2022 boli doposiaľ vydané tieto publikácie:

Publikácia
Online Publikácia k výstave Barbary Kapusta Futures
Barbara Kapusta, Jen Kratochvil, Sophie Lewis, Legacy Russell
Publikácia
Online publikácia k výstave Do Nothing, Feel Everything
Sara Ahmed, Lola Olufemi, Mikkel Krause Frantzen, Laura Amann a Aziza Harmel
Publikácia
Online publikácia k výstave NIEČO HORÍ
Elio Choquette, Angela Dimitrakaki, Luki Essender, Jack Halberstam, Lara Perry, Julius Pristauz
Publikácia
Online publikácia k výstave Paul Maheke, Ty a ja.
Judith Butler, Emanuele Coccia, José Esteban Muñoz, Jen Kratochvil, Paul Maheke
Publikácia
Online publikácia k výstave Po práci
Jay Bernard, Kathryn Bond Stockton, Jos Boys, Simone R. Caljouw, Jen Kratochvil, Rob Withagen