Výstavy
Virvar
25. 5 - 25. 6. 2022
Kurátorka: Eva Sýkorová Čomborová
Výstavy
It’s the Final Countdown!
17.06. - 25.06. 2022
Výstava bakalárskych a diplomových prác Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej Školy Výtvarných Umení v Bratislave.
:
Výstavy
Futures Barbara Kapusta
06.05. 2022 - 19.06. 2022
Barbara Kapusta
Kurátor: Jen Kratochvil