OPEN CALL: Xmas Market

Uzávierka:
08.12. 2022

Pozývame vás prihlásiť svoje diela na nadchádzajúci Vianočný trh v Kunsthalle Bratislava, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 18. decembra 2022, v našom hlavnom výstavnom priestore, A Hall. Na Vianočnom trhu budete mať príležitosť prezentovať a predávať svoje diela, spolu s ostatnými miestnymi umelcami*kyňami, dizajnérmi*kami a tvorcami*kyňami.

Vianoce sú časom pre obdarovanie druhých a my dúfame, že táto iniciatíva pomôže podporiť miestnych umelcov*kyne a tvorcov*kyne. Podujatie vám poskytne príležitosť predstaviť vašu tvorbu širšiemu publiku a vytvoriť si priamy kontakt s obdivovateľmi*kami vašej tvorby.

Komu je táto výzva určená?

Táto výzva je určená pre tvorcov*kyne, umelcov*kyne a dizajnérov*ky, ktorí by radi predali svoje výtvory a diela na Vianočnom trhu v Kunsthalle Bratislava. Vítané sú rôzne techniky, objekty a predmety, ako napríklad: kresby, maľby, grafiky, sochy, keramika, textil, šperky, zvuk, hudba, video, knihy, ziny, textové diela, vstupenky na koncerty alebo do divadla a iné.

Prihlásiť sa môžu profesionálni umelci*kyne ako aj študenti*ky. Podmienkou je, aby ste (jednotlivec alebo skupina) boli autorom/-mi prezentovaných diel. Vianočný trh nie je určený na predaj diel iných autorov*iek, alebo na výmenu tovaru z druhej ruky.

Ako vyjadriť svoj záujem a zaregistrovať sa?

Ak chcete vyjadriť svoj záujem o účasť na Vianočnom trhu, napíšte nám e-mail na adresu jelisaveta.rapaic@kunsthallebratislava.sk s predmetom „Xmas Market Open call“, a to najneskôr do 08.12.2022.

Vaša prihláška by mala pozostávať z jedného súboru vo formáte PDF (ktorý by nemal presiahnuť 20 Mb a nemal by obsahovať odkazy na zdieľanie súborov, ktorých platnosť môže vypršať) a musí obsahovať nasledujúce informácie:

  •   Osobné údaje vrátane vášho mena, kontaktného čísla a odkazu na vašu webovú stránku, sociálne siete alebo iné platformy, kde si môžeme pozrieť vašu prácu.
  •   Krátky profesijný životopis (150 – 300 slov)
  •   Obrázky umeleckých diel, ktoré chcete predávať na trhu (musia obsahovať základné informácie: technika, rozmery atď.)
  •   Mali by ste uviesť, či vaše diela potrebujú osobitný spôsob prezentácie, či sa môžete osobne zúčastniť na Vianočnom trhu, a či môžete zorganizovať prepravu diel sami (prípadne navrhnúť iný spôsob dopravy).
  •   Ako samostatný súbor PDF vám odporúčame poslať aj vaše portfólio, aby sme sa mali možnosť oboznámiť s vašou prácou.

Ďalšie informácie:

Registrácia a účasť sú bezplatné. Celý zisk z predaja si ponecháte vy. Ceny svojich diel si regulujete a určujete sami. Kunsthalle Bratislava ani žiadna iná tretia strana si nebude brať žiadnu províziu z predaja, ktorý uskutočníte.

Vianočný trh bude otvorený pre širokú verejnosť, a pozvaní budú aj zberatelia*ky, galeristi*ky, kurátori*ky a iní kultúrny pracovníci*čky, – preto umelcom*kyniam odporúčame, aby to brali do úvahy pri príprave svojho výberu.

Kunsthalle Bratislava sa postará o úpravu a prípravu priestoru na toto podujatie v závislosti od počtu prihlásených záujemcov*kýň a charakteru prezentovaných diel. V prípade, že dostaneme viac prihlášok, ako nám dovoľuje kapacita priestorov, náš tím urobí selekciu finálnu prezentujúcich umelcov*kýň.

Vianočný trh sa bude deliť o priestor s našou aktuálnou výstavou Ty a Ja, Paula Mahekeho vo výstavnom priestore A Hall.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na našu kurátorku programu pre verejnosť: jelisaveta.rapaic@kunsthallebratislava.sk

Prajeme vám príjemný adventný čas a tešíme sa na vaše prihlášky.

room