Instagram takeover s Paulou Gogolou

12.10. 2022
Kurátorka: Jelisaveta Rapaić

Paula prevezme náš Instagram a Facebook na 24 hodín v stredu 12. októbra. Sledujte naše sociálne siete!

Paula sa vo svojej praxi zameriava najmä na analýzu transrodovej skúsenosti z hľadiska všeobecného aj individuálneho vnímania. Využívajúc primárne médium maľby, Paula sa vo svojej umeleckej praxi pohybuje medzi abstrakciou a figurálnymi kompozíciami. Vo svojej tvorbe využíva telo ako hlavný motív a vníma ho ako hmotu, ktorej potenciál meniť tvar priamo ovplyvňuje viaceré úrovne empirickej skúsenosti, vypovedá o vnútornom aj vonkajšom svete a zdôrazňuje transfemme pozíciu. Paulina umelecká prax dekonštruuje určité sociologické prípadové štúdie vo vzťahu k transrodovej skúsenosti, pričom sa pohybuje medzi rôznymi témami, ako sú: znovuzískanie sexuality, fenomenológia „transrodovosti“, sociálne roly, skúmanie kultúrneho dedičstva atď.

Paula Gogola sa zúčastnila na skupinových výstavách vo White&Weiss Gallery, Photoport a v Pistoriho Paláci. Je absolventkou ateliéru maľby Klaudie Kosziby na VŠVU v Bratislave. V súčasnosti pokračuje v štúdiu v ateliéri Maľba 3 pod vedením Josefa Bolfa a Jakuba Hoška na AVU v Prahe.