Julius Pristauz, Skica pre SOMETHING IS BURNING (podľa Felixa Gonzalez-Torresa "Bez názvu" (Perfect Lovers), 1991. ako je zobrazené na moma.org), 2022.

SOMETHING IS BURNING

15.09. - 31.10. 2022
Kurátor Julius Pristauz
Otvorenie
14.09. 2022

Skupinová výstava SOMETHING IS BURNING sa zaoberá aspektmi budovania identity v súvislosti s ekonomickým a individuálnym blahobytom. Výstava sleduje trajektórie viditeľnosti a reprezentácie v priebehu času s cieľom mapovať rôzne telá, z ktorých mnohé boli vystavené procesom inakosti (othering) a umiestniť ich do, vo svojej podstate, komodifikovaného priestoru.

Zatiaľ čo niektoré diela sa zaoberajú otázkami performancie a performatívnosti, iné sa zaoberajú rámcami, ako aj štrbinami regulovaných spoločenských štruktúr. Keďže sme svedkami globálnej komercializácie queerness, kedy sa súkromie mení na obchodovateľný tovar, táto skupinová výstava prostredníctvom rôznych vstupných bodov prepája telo a jeho obývané persóny so súčasnou dobou. Táto výstava sa taktiež zamýšľa nad tým, čo znamená vystavovať queerness a ako takýto zaťažený a široko používaný pojem môže byť prezentovaný v podobe statickej inštitucionálnej výstavy.

Výber umeleckých diel vychádza zo vzorcov a predpokladov týkajúcich sa rôznych binárnych systémov. V tomto ohľade, prezentované diela ponúkajú spojítka a korelácie.

zapnutý*á / vypnutý*á
dnu / von
hore / dole
ľavý*á / pravý*á
nesprávny*á / správny*á
dobrý*á / zlý*á
chorý*á / zdravý*á
celý*á / rozbitý*á
normálny*á / nenormálny*á
muž / žena
mladý*á / starý*á
homosexuál / heterosexuál
statický*á / pohyblivý*á
a zoznam pokračuje…

Vďaka tejto kombinácii rôznych naratívov sa rozvíja hybridné skúmanie, ktoré spochybňuje širokú škálu tém a výziev. SOMETHING IS BURNING je rovnako introspekciou ako spoločensky zapleteným skúmaním a podnetom.

Dizajn výstavy, ktorý vzniká v spolupráci s architektkou Sophiou Stemshorn, vychádza z výskumu teórií týkajúcich sa queer priestoru(ov) a ich histórie v oblasti architektúry a priestorových intervencií. Inšpirujúc sa bielou kockou, ako aj inými predpojatými fenoménmi, výstava obsahuje podobné binárne vízie a umožňuje ich subverziu.

Súčasťou výstavy bude výber performance, premietaní a klubový večer.

room