Akcia vnášania farby

12.11. 2022, 19h

Ako verejná inštitúcia si uvedomujeme, že je našou povinnosťou neustále poskytovať hlas queer komunite. V nádeji, že ponúkneme bezpečný priestor pre spoločné rozprávanie a stratégie zvládania, cheme otvoriť fyzický priestor našej aktuálnej výstavy a spoločne ho premeniť. Streľba v Teplárni, pri ktorej sme prišli o dvoch členov LGBTQIA+ komunity, Matúša a Juraja, v nás všetkých zanechala bolesť. Zároveň nás to však spojilo.

Preto vás pozývame na participatívnu akciu, v rámci ktorej budeme písať farbami na biele steny našej súčasnej výstavnej architektúry. Naším plátnom sa stáva architektonické brnenie výstavy, ktoré tvoria vysoké biele panely, umožňujúce vyniknúť predstavám o živote v bezpečí. Naša intervencia môže mať akúkoľvek podobu, od textu až po náčrty, čmáranice a kresby. Tieto panely budú svedectvom našich pocitov, obáv a nádejí. Budeme tu môcť vyjadriť svoj hnev, smútok a zraniteľnosť tým, že na panely pomocou farebných pasteliek prenesieme svoje myšlienky a emócie. 

Výstava NIEČO HORÍ, ktorá bola otvorená 13. 9. 2022 a trvá do 20. 11. 2022, skúma tému queerovosti vo vzťahu k histórii, času a ekonomike. Dúfame, že touto spoločnou akciou podporíme kultúru liečenia a spoločného vyrovnávania sa so situáciou v múroch inštitúcie. Novovytvorené panely naplnené farbami budú živé a meniace sa v priestore, keďže návštevníci*čky budú môcť zanechať svoje odkazy až do posledného dňa výstavy. Po tomto poslednom týždni výstavy budeme steny opäť dokumentovať. 

Pridajte sa k nám v sobotu 12. októbra, keď spojíme svoje úsilie a zanecháme prvé farebné stopy na bielych paneloch vo vnútri výstavy.

 

room