Foto: archív Kunsthalle Bratislava, ©Leontína Berkova.

Prísľub strážkyne bahna

21. 4. – 6. 6. 2023
Kurátorka: Tjaša Pogačar
Vernisáž:
20.04. 2023, 19:00

Už to nie je pevný povrch, ale blatistý terén, pôda sa ti zakráda a hýbe pod nohami. Pustatina poznačená zdvojenosťou, hybridnosťou a metamorfózou odhaľuje svoje groteskné vlastnosti. Zotrvávaš s problémami. Kategórie organizujúce geografiu nášho vnímania a reality sa stierajú, obrysy sa stávajú chaotickými. Nedá sa s istotou povedať, čo sa potuluje po tomto pohraničí, ale ich stopy dláždia prechod medzi svetmi. Druhá krajina projektu  „Pod týmto zvláštnym slnkom“ je ukážkou sveta v prechode, ríše postantropogénnej divočiny, ktorá sa rozprestiera medzi tým, čo je už zastarané, a tým, čo ešte len príde. Skúsenosti straty, rozpadu, mutácie, transformácie a rastu poznačujú tento prechodný stav a anticipujú nový spôsob vnímania sveta, ktorý je prísľubom, že zo stôp, ktoré po sebe zanechávame, môže vzniknúť niečo iné.

Výstava je druhou časťou dvojdielneho výstavného projektu s názvom „Pod týmto zvláštnym slnkom“. Prvý diel projektu bol prezentovaný v dňoch 24.02 – 10.04. 2023, ktorý pozostával zo samostatnej výstavy českej sochárky Anny Hulačovej s názvom Jedlé, krásne, neskrotné, ktorej kurátorkou bola Tjaša Pogačar.

room

Umelci*kyne: ASMA/ Katarína Hrušková/ Šimon Chovan/ Angelika Loderer/ Siggi Sekira/ Neja Zorzut

Koprodukcia: Zavod Projekt Atol


ASMA (Matias Armendaris, Hanya Beliá) žijú a pracujú v Mexico City. Vytvárajú diela skúmajúce maliarske a sochárske výrazy. Využívajú fiktívne naratívy, ktoré zahŕňajú formy prírody pretkané psychoafektívnymi súčasnými krajinami. Výsledkom spoločného procesu je práca zameraná na hybridné a znečistené formy materiálnej aj konceptuálnej povahy. Vystavovali okrem iného v Deli Gallery, New York (USA), Project Pangeé, Montreal (CA), Museo Tamayo, Mexico City (MX), Make Room, Los Angeles (USA), Cantina, Aarhus (DK) a na skupinovej výstave „Anima Mundi“ na Manifiesta 13.
https://asmaasma.com/

Katarína Hrušková pracuje so širokou škálou médií. Jej východiskom je fotografia, ale postupne sa vyvinul komplexný modus operandi, často site-specific, v ktorom majú hlavné slovo sochárske, materiálovo ukotvené prístupy, rozšírené o zvuk, najčastejšie hovorené slovo, ktoré do jej inštalácií vnáša konceptuálnu, naratívnu alebo atmosférickú zložku. Jej diela boli vystavené okrem iného v Galérii Kurzor (CZ) SNG Schaubmarov Mlyn (SK), Galérii TIC (CZ), A Promise of Kneropy, Bratislava (SK), Vermillion Sands (DK), House of Egorn (DE), Karlin Studios (CZ) a Slovenskej národnej galérii (SK).
https://www.katarinahruskova.com/

Šimon Chovan žije a pracuje v Amsterdame a Bratislave, venuje sa sochárstvu, objektu, špekulatívnemu dizajnu a mediálnemu umeniu, pričom skúma drastické zmeny v materiálnej štruktúre nášho sveta a tiel v ére kolapsu všeobecných systémov. Jeho práce boli zaradené do skupinových výstav: Haze projects, Londýn, Galéria Jána Koniarka, Trnava (SK), Kunsthalle Wien (AT) a Kunstverein Eisenstadt (AT), Cani, San Foca (IT), Šopa, Košice (SK), Nitrianska galéria (SK) a ďalších.
https://www.instagram.com/simon_chovan/  

Angelika Loderer žije a pracuje vo Viedni. Využíva materiály, postupy a mechanizmy zobrazovania, ktoré neustále vykonávajú a odhaľujú vnútorné vyvažovanie objektu vo vzťahu k rovnako podmienenému*ej divákovi*čke. Aktivuje performatívnu silu informe, pričom zostáva situovaná v súčasnom momente charakterizovanom spôsobmi života, v ktorých sa kontingencia stáva normou. Jej diela boli vystavené okrem iného v múzeách a galériách: New Museum, New York (USA), Grazer Kunstverein (AT); SOPHIE TAPPEINER, Viedeň (AT); Secession, Viedeň (AT); Salzburger Kunstverein (AT); Belvedere 21 (AT), Museum der Moderne Salzburg (AT), Futura, Praha (CZ) a 4649, Tokio (JP).
https://www.angelikaloderer.at/

Siggi Sekira žije a pracuje vo Viedni. Sekira študuje od roku 2015 v magisterskom programe na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Jeho*jej umelecká prax zahŕňa keramické sochy a kresby farebnou ceruzkou. Jeho*jej diela sa zaoberajú spoločnými témami reprodukčnej práce, ženskej hystérie a falošnými očakávaniami. Čerpá z rôznych zdrojov, od slovanskej mytológie až po Wiener Werkstätte z roku 1900, sovietskej avantgardy a prílev západnej popkultúry po rozpade Sovietskeho zväzu. Medzi nedávne výstavy patria Sweet Lies v Ludwig Forum Aachen; Cruel Summer Camp v Exile, Viedeň; Rhizome v Galerie Kandlhofer, Viedeň a Fever Dream v Gianni Manhattan, Viedeň.
https://www.instagram.com/pawzofglory/ 

Neja Zorzut žije a pracuje v Ľubľane v Slovinsku. Využíva maľbu a sochu na vytváranie priestorových situácií, ktoré sa zaoberajú priesakmi medzi (ľudským) telom a jeho ekologicky neistým a stále „toxickejším“ prostredím a modifikáciami a adaptáciami, ktoré z tohto napätia vyplývajú. Jej diela boli okrem iného prezentované v Meštrovićovom pavilóne v Záhrebe (HR) a na 34. Ľubľanskom grafickom bienále (MGLC, Ľubľana), v galérii Equrna (SI), Múzeu súčasného umenia Metelkova (SI) a v projektovom priestore Nova Pošta (SI).
https://www.instagram.com/zorzutneja/