Foto: archív Kunsthalle Bratislava, © Lujza Stopková.

Komentovaná prehliadka: Prísľub strážkyne bahna s kurátorkou Tjašou Pogačar

13.05. 2023, 16h
Kurátorka: Tjaša Pogačar
Jazyk: angličtina

Pozývame vás na komentovanú prehliadku skupinovej výstavy „Prísľub strážkyne bahna“, ktorú uvedie kurátorka výstavy Tjaša Pogačar.
Vystavujúci umelci*kyne: ASMA/ Katarína Hrušková/ Šimon Chovan/ Angelika Loderer/ Siggi Sekira/ Neja Zorzut