Program Kunsthalle Bratislava v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2023 

13.05. 2023

15h Komentovaná prehliadka: Oskára Čepana 2022 s kurátorkou Emou Hesterovou 

16h Komentovaná prehliadka: Prísľub strážkyne bahna s kurátorkou Tjašou Pogačar

16-22h SAD Light Therapy Showroom

17-20h Márne: sebaarchivácia ako krajinotvorba, workshop s Tijanou Radenković (registrácia povinná)

room