Márne: sebaarchivácia ako krajinotvorba

28.05. 2023, 16-19h
Kurátorka: Jelisaveta Rapaić

Pozývame vás na workshop Tijany Radenković s názvom „Márne: sebaarchivácia ako krajinotvorba“, ktorý sa budeme venovať sebareflexii, osobnému a existenciálnemu vnímaniu krajiny. Účastníci*čky odídu s osobnou databázou inšpirovanou tradičnou inštitucionálnou archiváciou, ktorá bude subjektívne vychádzať z vlastného chápania seba samého*samej, jeho plynutia a vzťahu k svetu, ako ho poznáme. Budeme špekulovať o krehkých témach, ako sú pamiatky, vnútorné svety, identity, druhy, každodenné rituály a predstavovať si budúcnosť, krajiny a rôzne formy existencie. Workshop je inšpirovaný Tijaniným projektom Current state//Artist’s collection (2016) a bude jemne vyvažovať uzemňujúci, jednoduchý, ľudský pocit a nadľudský, pseudovedecký pohľad pozorovateľa.

Workshop „Márne: sebaarchivácia ako krajinotvorba“, kurátorsky pripravila Jelisaveta Rapaić v súvislosti s aktuálnou skupinovou výstavou Prísľub strážkyne bahna, ktorej kurátorkou je Tjaša Pogačar (výstava je druhou časťou dvojdielneho výstavného projektu s názvom „Pod týmto zvláštnym slnkom“), vzniká v rámci programu Noc múzeí a galérií 2023, a bude sa konať 13.05. 2023 o 17-20h vo výstavnom priestore A Window v Kunsthalle Bratislava.

Druhá krajina projektu  „Pod týmto zvláštnym slnkom“ je ukážkou sveta v prechode, ríše postantropogénnej divočiny, ktorá sa rozprestiera medzi tým, čo je už zastarané, a tým, čo ešte len príde. Skúsenosti straty, rozpadu, mutácie, transformácie a rastu poznačujú tento prechodný stav a anticipujú nový spôsob vnímania sveta, ktorý je prísľubom, že zo stôp, ktoré po sebe zanechávame, môže vzniknúť niečo iné.(Tjaša Pogačar, kurátorský text)

Workshop je určený pre všetkých nad 16 rokov a bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku. Počet miest je obmedzený. Registrácia na tento workshop je nutná a prihlásiť sa je možné zaslaním emailu s menom a kontaktným telefónnym číslom na jelisaveta.rapaic@kunsthallebratislava.sk  s predmetom „Workshop: Self Archiving“, najneskôr do 27.05. 2023

 

 

room

Tijana Radenković (1991) ukončila bakalárske štúdium na Fakulte výtvarných umení v triede prof. Čedomira Vasića, magisterské štúdium na Fakulte výtvarných umení v triede prof. Milety Prodanović. V roku 2021 ukončila doktorandské štúdium umenia pod vedením prof. Zorana Todorovića. Ako doktorandka absolvovala výmenný pobyt na Fakulte umení a dizajnu, Katedre intermédií v Bratslave na Slovensku u Ilony Németh. Vystavovala na rôznych festivaloch, veľtrhoch umenia, skupinových a samostatných výstavách v Srbsku, v USA, na Slovensku, v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Francúzsku, Taliansku a Nemecku. V roku 2021 sa zúčastnila dvoch umeleckých rezidencií, KAIR Artist in Residence, Košice a SNG Šaubmarov Mlyn, Pezinok. Jej diela sú v zbierkach Múzea mesta Kraljevo, Kultúrneho centra Surdulica, Súčasnej galérie Zrenjanin a Imago Mundi Luciano Beneton Collection.