Good Night Readers: Pod týmto zvláštnym slnkom

2.6. 2023, 20h
Kurátorka: Jelisaveta Rapaić

Pozývame vás na záverečné podujatie dvojdielneho výstavného projektu s názvom Pod týmto zvláštnym slnkom (ktorý pozostáva zo samostatnej výstavy Anny Hulačovej s názvom Jedlé, krásne, neskrotné a skupinovej výstavy Prísľub strážkyne bahna), ktorého kurátorkou je Tjaša Pogačar. Finisáž Good Night Readers bude mať podobu „listening session“. Pre túto príležitosť ho vytvorili Nik Timková, Zuzana Žabková, Imrich Pisarovič a s a björnsonova.

Good Night Readers je performatívna „listening session“ pozostávajúca z viacerých textov v kombinácii so zvukovou manipuláciou, ktorej výsledkom je pohlcujúci zážitok a uspávanková atmosféra. Čítačka bude obsahovať úryvky z textov Margaret Atwood, Marka Fishera, Kathe Koja, Jackie Wang, Octavie E. Butler, Mari Kurisato, Joshuu Whiteheada a Ursuly K. Le Guin. Výber textov bol inšpirovaný kurátorskou koncepciou a odkazmi na výstavy Pod týmto zvláštnym slnkom a bude slúžiť ako záverečný akt oboch výstav. Dúfame, že prostredníctvom kritického písania stvárneného somatickým spôsobom uzavrieme túto kapitolu tým, že sa necháme unášať do iných realít a uložíme si vytvorené prostredia, príbehy a rozprávania.

 

room

Čítanie a výber textov:  Nik Timková, Zuzana Žabková

Zvuk: Imrich Pisarovič

S a od björnsonova


björnsonova je projekt, fiktívna postava, komunita a tanečné multi-telo s koreňmi a prepojeniami naprieč časom, miestami a umeleckými formami. Táto hybridná subjektivita recykluje, multiplikuje a invertuje postupy, metódy, objekty, texty a telá pri každej udalosti, ktorá sa v jej mene uskutoční.   björnsonova bola založená v roku 2015. Je to umelecká a interdisciplinárna platforma pre experimentovanie, výskum a zdieľanie, na ktorej sa súčasne podieľa množstvo umelcov*kýň z Prahy, Košíc, Berlína, Bruselu a Belehradu. björnsonova je tiež fiktívna postava, záhada, monštrum, teenager, čarodejnica s neustále sa meniacou podobou. Jej telo je metaforou samotného fungovania a dynamiky platformy, kde sú všetky časti celku navzájom neoddeliteľné a zároveň vytvárajú vlastné kolektívne prostredie. Umelci*kyne a kurátori*ky prepájajú svoje postupy, aby preskúmali vzťah medzi telom a jeho prostredím, a prostredníctvom rôznych antistratégií podnecujú myšlienky o tom, ako sa tento vzťah môže zmeniť. V oblasti umeleckých projektov sa björnsonova od svojho vzniku intenzívne venuje čitateľským klubom a prepájaniu teórie s praxou.