Foto: Imrich Veber

Nemá medze, čo od teba živý svet bude žiadať.*

09.12. 2022 – 30.01. 2023
Kurátori: Martin Piaček & Dávid Koronczi
Vernisáž:
08.12. 2022, 18:00

Semestrálny projekt + výstava Ateliéru vvv (Katedra Intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave) 


Výstava Nemá medze, čo od teba živý svet bude žiadať* je výsledkom práce Ateliéru vvv v zimnom semestri 2022. Tento semester je z teoretického hľadiska akýmsi doznievaním letného semestra 2022, počas ktorého vo vedení ateliéru Martina Piačeka nahradila hosťujúca pedagogička, teoretička a riaditeľka bak. basis voor actuele kunst v Utrechte Mária Hlavajová. Program v skratke charakterizuje rozširovanie umeleckého toolboxu pre potreby súčasného sveta, ktorý by sme mohli popísať ako svet permakrízy – permanentnej krízy – alebo lepšie povedané, permanentného pocitu krízy. Môže vo svete narušených vzťahov a informačnej presýtenosti  prinášať umenie pocit zakorenenia? Môže nastoľovať atmosféru pochopenia a vytvárať realizovateľné vízie sveta, v ktorom sme si k sebe na osi prírodo-kultúr navzájom bližšie? A hlavne, môže si pritom zachovať jazyk kritiky, vtipu či subverzie?

A takto chceme vnímať aj výtvarné umenie vo všetkých jeho podobách. Ako nástroj, ktorý má potenciál otvárať nečakané vízie. Nechceme ale poučujúce, moralizujúce umenie. Nie. Zaujíma nás umelecká výpoveď, ako šanca nechať sa objať vierou v krásno, divno, alebo hoci aj trápno. Vnímame totiž umenie ako sériu praxí, veľmi diverzných; od aktivizmu, až po jemnú poetiku. Hlavne úprimne, ak sa dá, s nadhľadom a s citom pre detail. 

Výstava je mozaikou individuálnych výstupov študentov*tiek a absolventov*tiek intermediálneho – medzi-žánrového Ateliéru vvv. Forma výstavy zodpovedá povahe aktuálneho semestra, využívajúca priestory Kunsthalle Bratislava vo viacvrstvovej obsahovej rovine. Umiestnenie diel – objektových, textuálnych i multimediálnych, si kladie za ambíciu miesto-citlivo reagovať aj na samotnú architektúru, dokonca si ju jemne prisvojiť, či narušiť. 

Ako už názov tejto časti naznačuje, metóda vzniku výstavy (a v podstate celého procesu výučby) je neustále balansovanie horizontálneho vyjednávania i kurátorskej (pedagogickej) vízie. Ako kurátori prichádzame s iniciatívou a návrhmi, zároveň podnecujeme proces kolektívneho schvaľovania či zmeny každého tvorivého kroku. Kolektív je zapojený do celého zámeru, všetkým osobnostiam je otvorená neustála možnosť vlastnej iniciatívy a navrhnutia zmeny či ďalšieho postupu. Veríme, že sa tak buduje spoločná skúsenosť s procesom tvorby i stotožnenie sa s finálnym výsledkom. Horizontalita a priateľskosť sa vždy nutne miešajú s prísnosťou termínov, záväzkov a nekompromisnými tabuľkami rozpočtov. Podobne, ako v post akademickej praxi.

Ateliér vvv (vizuálne – verbálne – verejné) založili v roku 2018 umelec a pedagóg Martin Piaček a grafický dizajnér a umelec Dávid Koronczi na katedre Intermédii na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aktuálne v jeho vedení pôsobí na produkčnej pozícii aj umelkyňa Petra Nela Pučeková. Ateliér vvv vytvára inkluzívne a podnetné prostredie, v ktorom sa umenie chápe ako jazyk, komentár a snaha o príspevok k individuálnemu aj komunitnému utváraniu sveta. Umenie vnímame ako užitočnú a dôležitú súčasť života, neustále si však pripomíname aj jeho podmanivosť, potenciál ohúriť a tak isto jeho formálne odlišnosti od ostatných humanitných vied, či kreatívnych praxí. Slovo verejné v názve ateliéru odkazuje na orientáciu smerom na prax, ktorá v sebe nesie solidaritu s inými, vízie lepších budúcností a návrhy ich tvorby. 


* Octavia E. Butler. 2021. Podobenství o rozsévači, Argo.
(z anglického originálu: Octavia E. Butler. 1993. Parable of the Sower. New York: Open Road Media)

room

Lenka Adamcová / Zoli Baráth / Alan Bujdák / Jakub Cerulík / Ellen Denková / Kateřina Dobřanská / Samo Dzurek / Samuel Hošek / Michal Chromiak / Lukáš Karaba / Marcel Korec / Paula Malinowska / Dajana Marcinková / Kristián Németh / Lýdia Ondrušová  / Jozef Pilát / Petra Nela Pučeková / Jelisaveta Rapaić / Viktória Revická / Lukáš Sobota / Tatiana Takáčová  / Martin Toldy / Terézia Tomková / Imrich Veber  / Alexander Zigo / Erik Ždiľa