Virvar

25. 5 - 25. 6. 2022
Kurátorka Eva Sýkorová Čomborová
Vernisáž
25. 5. 2022 o 19h

​​Virvar Rezidencia v Kunsthalle Bratislava je ďalším možným formátom spolupráce a synergie medzi rôznymi formami a médiami umeleckých prejavov. Po otvorení vôbec prvého priestoru pre súčasný tanec v Bratislave s názvom S4, sa Kunsthalle pred očami návštevníkov opäť zahaľuje do iného šatu. Tentoraz s dôrazom na súčasný dizajn s presahmi do výtvarného umenia. A po ​​Virvar Rezidencii dôjde k ďalším premenám, mutáciám a variáciám inštitucionálneho priestoru, s vôľou a záujmom postupne vybudovať komunitnú sieť siahajúcu ďaleko za samotné pole súčasného vizuálneho umenia. Ale o tom neskôr… teraz je čas na Virvar.


INFINITUM.

Ako ho definovať?

Ako ho pochopiť v kontexte absencie začiatku a konca? Keď všetko, čím sa dnes definujeme, je materiálne, pominuteľné a limitované percepciou bytia, času a priestoru?
Mierou vedomostí. Rovnako ako aj ich – absenciou.
A tiež exspiráciou. Čohokoľvek a všetkého. Zmena je jedinou konštantou.

Zánik a zrod majú vysoko kauzálny, až determinatívny vzťah. Kde jedno končí, druhé začína. Non plus ultra, vice versa. Dá sa teda na jedno pozerať bez toho, aby sme simultánne vnímali oba, ako subjektívne oddelené objekty organickej homogénnosti, neustále prelínajúce sa? Zároveň je na mieste priznať akúsi selektívnosť apriori, ktorá môže byť interpretovaná aj extrakciou do ľudovej optiky v zmysle pozitivizmu vs negativizmu; optimizmu vs pesimizmu; konštrukcie vs deštrukcie; hodnoty vs antihodnoty; zúfalstva vs nádeje.

Je to objektívny a naplnený prístup? Pokus o odpoveď v protiotázke: Koľko zlých epilógov má na svedomí rovnaký počet famóznych prefácií? A koľko z nich in medias res? Nové kapitoly sú jednoducho obligátne, predovšetkým v kontexte aktuálnych udalostí a skutočností modernej doby a spoločnosti, ktoré sa svojou krutosťou a surovosťou pomaly a nenápadne transformujú do takmer archaického prototypu, miestami nesúceho až dystopicky stredoveké črty.

Ako z Veľkej knihy.
Tej najväčšej.
Zeitgeist v životnom priestore.

Apropo… Ako ho interpretuje súčasný talent?
Formou submisívnych afirmácií?
Kognitívno-disonančnou idealizáciou?
Konformným dialógom?
Nekompromisnou konfrontáciou?
Internou kontempláciou s minimálnou “vonkajšou” expresiou?
Rebelským manifestom?
Stoickou konštatáciou?
Pragmaticko-komerčným prístupom?
Kulantnou šifrou?
Symbolikou?
Zvedavosťou?

A čo bolo prvé?
Deita, či svet?
A čo je dobro?
A čo je zlo?
A čo je nekonečno?

Niekedy nie je nutné začať “et machina”. Stačí vnímať.
Často netreba odpovede. Stačí začať sa správne pýtať.

Apokalypsa. Genesis.
Perpetuum mobile.

Alebo?

room

VIRVAR (@virvaronline) je jedinou platformou svojho druhu na našom území komplexne podporujúcou CS dizajn s plnohodnotným presahom na kreatívnu, vzdelávaciu, osvetovú, marketingovú a obchodnú činnosť. Stojí za unikátnymi projektami a združuje diverznú komunitu talentu a ľudí, ktorí si zaslúžia pozornosť širokej i odbornej verejnosti v oblasti lokálneho umenia a lifestylu. Virvar otázku talentu propaguje a rieši na multi-úrovniach tak, aby umožnil autorom a kreatívcom dostať sa do povedomia, tvoriť a nielen prežiť, ale aj prosperovať a vyvíjať sa ďalej. Platforma sa od svojho vzniku v roku 2019 podpísala o.i. pod mnoho úspešných spoluprác a projektov, partnersky sa podieľala na podujatiach ako Fashion Live! či Mercedes Benz Prague Fashion Week, publikovala desiatky odborných a analytických textov v rámci odboru, najnovšie spolupracuje na textovom a obrazovom obsahu pre časopis Feminity. Počas svojho pôsobenia tiež vyprodukovala 31 výsostne autorských módnych editoriálov- jednému z nich, pod názvom PERNÍKOVÁ MADONA, bude venovaná aj samostatná “letná” výstava v SNG pod kurátorským dohľadom jej riaditeľky, Alexandry Kusej. Fotomateriál Jakuba Gulyása podľa konceptu a supervízie Virvar je hommage dielu Ľudovíta Fullu a tiež geniu loci jeho rovnomennej Galérie v Ružomberku, ktorá je autonómne významným solitérom našej architektúry svetového merítka.

https://www.virvar.online/