Virvar

25. 5 - 25. 6. 2022
Kurátorka Eva Sýkorová Čomborová
Vernisáž
25. 5. 2022 o 19h

​​Virvar Rezidencia v Kunsthalle Bratislava je ďalším možným formátom spolupráce a synergie medzi rôznymi formami a médiami umeleckých prejavov. Po otvorení vôbec prvého priestoru pre súčasný tanec v Bratislave s názvom S4, sa Kunsthalle pred očami návštevníkov opäť zahaľuje do iného šatu. Tentoraz s dôrazom na súčasný dizajn s presahmi do výtvarného umenia. A po ​​Virvar Rezidencii dôjde k ďalším premenám, mutáciám a variáciám inštitucionálneho priestoru, s vôľou a záujmom postupne vybudovať komunitnú sieť siahajúcu ďaleko za samotné pole súčasného vizuálneho umenia. Ale o tom neskôr… teraz je čas na Virvar.

 

room

VIRVAR (@virvaronline) je jedinou platformou svojho druhu na našom území komplexne podporujúcou CS dizajn s plnohodnotným presahom na kreatívnu, vzdelávaciu, osvetovú, marketingovú a obchodnú činnosť. Stojí za unikátnymi projektami a združuje diverznú komunitu talentu a ľudí, ktorí si zaslúžia pozornosť širokej i odbornej verejnosti v oblasti lokálneho umenia a lifestylu. Virvar otázku talentu propaguje a rieši na multi-úrovniach tak, aby umožnil autorom a kreatívcom dostať sa do povedomia, tvoriť a nielen prežiť, ale aj prosperovať a vyvíjať sa ďalej. Platforma sa od svojho vzniku v roku 2019 podpísala o.i. pod mnoho úspešných spoluprác a projektov, partnersky sa podieľala na podujatiach ako Fashion Live! či Mercedes Benz Prague Fashion Week, publikovala desiatky odborných a analytických textov v rámci odboru, najnovšie spolupracuje na textovom a obrazovom obsahu pre časopis Feminity. Počas svojho pôsobenia tiež vyprodukovala 31 výsostne autorských módnych editoriálov- jednému z nich, pod názvom PERNÍKOVÁ MADONA, bude venovaná aj samostatná “letná” výstava v SNG pod kurátorským dohľadom jej riaditeľky, Alexandry Kusej. Fotomateriál Jakuba Gulyása podľa konceptu a supervízie Virvar je hommage dielu Ľudovíta Fullu a tiež geniu loci jeho rovnomennej Galérie v Ružomberku, ktorá je autonómne významným solitérom našej architektúry svetového merítka.

https://www.virvar.online/