S.O.S …—-… ‘’Ethical’’ so Sally Denham-Vaughan a Lesiou Prokopenko

26. 05. 2022 o 19h
Kurátori Ján Ballx a Boris Ondreička

Pozývame vás na tretie podujatie zo série S.O.S. s názvom Ethical, ktorého hosťami sú Sally Denham-Vaughan a Lesia Prokopenko, pod vedením a kurátorskou taktovkou Jána Ballxa a Borisa Ondreičku. Prednáška sa uskutoční v Kunsthalle Bratislava vo výstavnom priestore A HALL, 26.05.2022 o 19h. Podujatie bude simultánne prekladané do slovenčiny a angličtiny.

S.O.S. je séria panelov o aspektoch „duševného zdravia“ v Kunsthalle Bratislava a organizovaná v spolupráci s Goetheho inštitútom. S.O.S. kurátorsky pripravili psychiater a umelec Ján Ballx a kurátor a umelec Boris Ondreička v nadväznosti na ich kontinuálny dialóg o vzťahu umenia, filozofie, etiky/politiky a psychiatrie, ktorý skúmajú na rôznych podujatiach súvisiacich s verejnosťou. S.O.S. vychádza z atmosféry globálnej naliehavosti urýchlenej príčinami pandemickej izolácie a ocitá sa v obklopení vojnových hrôz. Vo svojom programe S.O.S. pozýva odborníkov z rôznych disciplín, aby spoločne diskutovali o týchto aspektoch.

Viac všeobecných informácií o S.O.S, kurátorský text a ďalšie biografie nájdete na tomto odkaze: https://kunsthallebratislava.sk/program/sos/

Sally Denham-Vaughan vo svojej prednáške „SOS: Je to len mnou, alebo sa svet zhoršuje?”, opíše, ako spolu s Marie-Anne Chidiac vytvorili rámec „SOS“ (2013), ktorý ponúka nový pohľad na otázky príčetnosti, intimity, moci, traumy a prítomnosti. V tejto prezentácii Sally načrtne, ako sa naše vedomie „SOS; Self-Other-Situation“ spája do stavu, ktorý nazýva „Etická prítomnosť“, ktorý nám pomáha vniesť naše najlepšie ja do každého okamihu a usmerňovať nás v zložitých životných situáciách. Pri jeho absencii môžeme konať spôsobom, ktorý spôsobuje škody, ktorý by sa dal označiť ako „Zlo“ a ktorý škodí nám samým, iným a širšiemu svetovému poľu.

Lesia Prokopenko bude vo svojej prednáške „Prikrčené telá, skrytí duchovia“ skúmať zvraty dualizmu tela a mysle a hľadať spôsoby, ako si znovu privlastniť jeho blahodarné účinky a zároveň prekonať rozkol, ktorý má tendenciu vytvárať chybné hierarchie. Zúženie sa na telo a stanovenie jeho hraníc na jednej strane a vzďaľovanie sa od tela ako nástroja, ktorý nemá prirodzené hranice, na strane druhej; sú rovnako zložité a vzájomne sa obohacujúce cvičenia. Tieto postupy úzko súvisia so vzájomným vzťahom medzi možnosťou produkovať a byť produkovaný, ktorý túto možnosť poskytuje; medzi nesmrteľnosťou a skúsenosťou človeka ako smrteľnej bytosti, v rámci ktorej ju možno dosiahnuť. Pri pohľade na niektoré štruktúry, ktoré ponúkajú čínske taoistické kozmológie, „svet ontologickej imanencie“ Barucha Spinozu, „produkciu subjektivity“ Félixa Guattariho, „materiálno-diskurzívne fenomény“ Karen Baradovej a „hyperprirodzenosť“ Luciany Parisiovej, sa pokúsime sledovať možné intersubjektívne trajektórie prítomnosti vo svete.

room

Lesia Prokopenko je výskumníčka, kurátorka a príležitostná prekladateľka. Narodila sa v Kyjeve, v súčasnosti žije v Berlíne a zároveň dokončuje magisterské štúdium čínskej filozofie na East China Normal University v Šanghaji. V rokoch 2013 až 2021 sa podieľala na práci Inštitútu pre verejné umenie na Šanghajskej akadémii výtvarných umení. Pracovala ako vedúca projektov na School of Kyiv – Kyjevské bienále 2015; bola súčasťou kurátorského workshopu na 10. Berlínskom bienále; prednášala alebo sa zúčastnila na sympóziách v Konstnärsnämnden (IASPIS), Stedelijk Museum a New School University Centre. V rokoch 2020 – 2021 bola vedúcou redaktorkou online časopisu EastEast. Lesia do ruštiny preložila knihu The Three Ecologies od Félixa Guattariho.

 

Dr. Sally Denham-Vaughan je kvalifikovaná v klinickej, poradenskej a koučovacej psychológii, gestalt psychoterapii a organizačnej praxi. Od polovice 80. rokov pracovala v britskej Národnej zdravotnej službe ako okresná psychologička, riaditeľka psychologických služieb a konzultantka pre klinické vedenie. Vytvorila služby pre ľudí s poruchami osobnosti, traumou a miernymi/stredne ťažkými psychickými problémami, ako je úzkosť a depresia, v rámci Mental Health Trust, ktorý slúži viac ako pol miliónu ľuďom. Pôsobila aj na univerzite, kde prednášala Gestalt psychoterapiu, vedenie ľudí, koučovanie a riadenie zmien. V súčasnosti pôsobí na medzinárodnej úrovni ako certifikovaná psychologička pre koučovanie, školiteľka, akreditovaná supervízorka a organizačná konzultantka. Je členkou redakčnej rady časopisu British Gestalt Journal a akademickou poradkyňou doktorandského programu na Metanoia Institute/Middlesex University. Jej doktorandská práca mala názov „Re-enchantment of Psychological Services: Organisational Strategy, Leadership and Implementatio“. Je autorkou mnohých článkov/kapitol. Je spoluzakladateľkou medzinárodnej organizácie Relational Change, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie, výskum a rozvoj vzťahových/ekologických prístupov: www.relationalchange.org

 

S.O.S program

21.4. o 18h, Other: Elena Vogman & Hana Vojtová

11.5. o 19h, Situation: Alexandra Hedako Mason & Jan Roubal

26.5. o 19h, Ethical presence & co-emergance: Sally Denham-Vaughan & Lesia Prokopenko

09.6. o 19h, Self: Vit Harvanek & Barbora Vašečková