Foto: archív Kunsthalle Bratislava, ©Leontína Berkova.

S.O.S.

séria panelov o aspektoch "duševného zdravia"
21.04. – 09.06. 2022
Kurátori Ján Ballx a Boris Ondreička
Program pre verejnosť
21.04. – 09.06. 2022
Vstupné Vstupné dobrovoľné

S.O.S.

…- – -…, vo svojom programe predstaví Sally Denham-Vaughan, Vít Havránek, Alexandra Hedako Mason, Lesia Prokopenko, Jan Roubal, Elena Vogman, Hana Vojtová a ďalší, s projekciami Heather Anne Keyes a Kamily Bialy.

Inšpirovaný štruktúrou rovnomenného vzťahového modelu SOS (*) od Sally Denham-Vaughan a Marie-Anne Chidiac, kde namiesto pôvodného Save-Our-Souls, sa výstavný projekt zameriava na posudzovanie problémov z troch hľadísk: Self-Other-Situation (Jednotlivec-Druhý-Situácia):

ja, čo možno chápať buď ako jednotlivca, skupinu, komunitu alebo organizáciu;

druhý, ako „druhý“ vo vzťahu v danom okamihu; a

situácia alebo celkový kontext/kultúra, v ktorej sú problémy zakotvené.

S.O.S. je séria panelov o aspektoch „duševného zdravia“ v Kunsthalle Bratislava. S.O.S. kurátorsky pripravili psychiater a umelec Ján Ballx a kurátor a umelec Boris Ondreička v nadväznosti na ich kontinuálny dialóg o vzťahu medzi umením, filozofiou, etikou/politikou a psychiatriou, ktoré skúmajú v rôznych s verejnosťou súvisiacich podujatiach. S.O.S. vychádza z atmosféry globálnej naliehavosti urýchlenej príčinami pandemickej izolácie, ktorá sa ocitá v obklopení vojnových hrôz. S.O.S. vo svojom programe pozýva odborníkov z rôznych disciplín o týchto aspektoch spoločne diskutovať.

Program bude pozostávať zo 4 živých podujatí sprevádzaných sériou projekcií. Každé podujatie bude pozostávať z 2 rečníkov, pričom vždy vystúpi 1 odborník z oblasti psychiatrie, psychológie a 1 z oblasti filozofie, teórie a/alebo umenia. Podujatia budú moderované kurátormi S.O.S. a budú sprevádzané následnou diskusiou pre verejnosť.

Popri zaneprázdnenosti otázkami „tela“ (soma) si intenzívne uvedomujeme rastúcu naliehavosť záujmu o otázky „duševného zdravia“ (psyché). V súčasnosti sa tieto otázky týkajú explicitných problémov najmenej štvrtiny svetovej populácie. Tieto problémy sa javia ako objektívne príčiny izolácie a logického strachu z dynamiky verejnosti, ktoré vyvolalo obdobie pandémie, a ktoré vystupňovala bezprecedentná agresia Ruska voči Ukrajine.

Máme záujem o skúmanie rôznych epistemologických/diagnostických, kategorizačných nástrojov a metód. Sme presvedčení, že vzhľadom na masívnu transformačnú povahu vyspelých technológií, ktoré nás obklopujú (zvnútra aj zvonku), je potrebné každý z významov Self-Other-Situation prehodnotiť zvlášť a následne znova spoločne. Zaujímajú nás vývoje jazykov súvisiace s týmto kontextom. Domnievame sa, že kultivácia jazyka je nevyhnutná pre zmenu myslenia a následnú zmenu správania. Preto pozývame odborníkov, aby sa navzájom zhovárali.

Sme presvedčení, že interdisciplinárny dialóg je nevyhnutný a pre takúto výmenu hodnotíme priestory umeleckej inštitúcie ako veľmi plodné (kvôli istej neutralite otvorenosti) pre vzájomné tlmočenie/porozumenie.

*S.O.S. je inšpirovaný a pomenovaný podľa tézy Sally Denham-Vaughan a Marie-Anne Chidiac. 2013. SOS: a relational orientation towards social inclusion. In MENTAL HEALTH AND SOCIAL INCLUSION, Vol. 17, No. 2, 2013, s. 100-107, Emerald Group Publishing Ltd. ISSN 2042-8308.

MUDR. Ján Ballx (1973) je psychiater a umelec. Kolektívne vystavoval v Slovenskej národnej galérii (2010 a 2013), vo Fytomédii (2009), Exlibris (2010, 2012), CSG, Banská Bystrica (2018) a samostatne v AMT, Bratislava (2013), HIT, Bratislava (2015), Psychiatrická klinika, Nitra (2016), Staré divadlo, Nitra (2017), DDS, Liptovský Mikuláš (2020). S kolektívom APART kurátorsky a interpretačne účinkoval v AUTOGENE (2017), vydal publikáciu X (2017), spolueditoval antológiu Klimatická kríza (2020). Je bývalým riaditeľom SPIRIT n.g.o. (Spoločnosť pre rozvoj informatiky a informačných technológií, 1998-2008) a kyberprojektu Subterra (1999-2004), spoluzakladateľom SAGT (Slovenská asociácia pre Gestalt terapiu, (2012-2016), podpredsedom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (2013-2017). Od roku 2017 vyučuje v Gestalt Studia Czechia, v minulosti pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení (2016), Univerzite Komenského (2006-2007) a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (2003-2006). Viac ako 20 rokov sa venuje psychiatrii, psychoterapii a supervízii v rôznych zdravotníckych a neklinických zariadeniach.

Mgr. Boris Ondreička (1969) je kurátor a výtvarník. Absolvoval Vysokú škola výtvarných umení v Bratislave. Pôsobil okrem iného ako produkčný manažér v Sorosovom centre súčasného umenia, ako riaditeľ občianskeho združenia tranzit.sk, Bratislava, a ako kurátor zbierky Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21), Viedeň. V súčasnosti pôsobí ako umelecký riaditeľ viennacontemporary. V TBA21 bol spolukurátorom výstav Rare Earth, Supper Club, Tomorrow Morning Line, Olafur Eliasson „Green light-An Artistic Workshop“, Discusiones & Demostraciones a 6 sezón vo frekvencii performatívnej Ephemeropteræ, a tiež seminárov Forgotten Space, The Alchemical Paradigm a ďalších. V minulosti bol spolukurátorom Manifesta 8, The European Nomadic Biennial Of Contemporary Art, Murcia, Cartagena, (ES); Being The Future, Palast der Republik, Berlín, (DE); Symposion / The Event, Birmingham, (UK); Auditorium, Stage, Backstage, Frankfurter Kunstverein, (DE); Otázka vôle pred OSF, Bratislava a Empire of The Senseless v Meet factory v Prahe. Samostatne bol kurátorom projektov Lois & Franziska Weinberger, Stano Filko, Miloš Laky, Denisa Lehocká, Zbyněk Baldrán a ďalší. Je spoluzakladateľom Spoločnosti Júliusa Kollera. Jeho umelecké projekty boli realizované na Bienále: Manifesta 2, Luxemburg, Benátky (česko-slovenský a rómsky pavilón), Praha, Gyumri, Turín, Anzengruber, Taipei, Atény , Kyjev, Jakarta, a na Bergen Assembly. Takisto vystavoval v MoMA-PS1 NYC (USA); New Museum, NYC (USA); BAK Utrecht (NL); Smak, Gent (BE); Tramway Glasgow (UK); Fondazione Sandretto Regaudengo Turín (IT); Air de Paris, París (FR); Frankfurter-, Kölnischer-, Badischer-, Münchener-, Stuttgarter Kunstverein- (DE); Kiasma, Helsinki (FI); HKW, Berlín (DE); ACAF, Alexandria (EG); Slovenská a Česká národná galéria, Moravská galéria, (CZ); Secession, Mumok, Kunsthalle, TQ, Viedeň, (AT); Donaufestival, Krems, (AT); Magazin 4, Bregenz (AT), a ďalšie. Zbierka jeho vizuálnej poézie HI! lo. (jrp Ringier, CH); One Second / Out of Time (Revolver, DE) a SPEVNÍK (Brak, SK). V priebehu minulého roka vydal vlastným nákladom zbierku Les. Ondreička je prispievateľom do slovenského mesačníka Kapitál. V súčasnosti spolu s Václavom Janoščíkom vedie dlhodobý projekt Trieda interpretácie na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde nedávno aj ako hlavný kurátor pripravil rozsiahly projekt Posledních 30 let emancipace k 220. výročiu založenia AVU. Aktuálnejšie kurátorsky pripravil samostatný projekt Joeyho Holdera v Galérii Futura v Prahe; Stano Filko vo Fait Gallery v Brne; Fabian Erik Patzak v Das Weisse Haus vo Viedni v spolupráci s Jüdisches Museum Wien a Denisa Lehocká v Kunsthalle Bratislava.

room

S.O.S program
21.4. 18h
Other – Elena Vogman & Hana Vojtová
11.5. 19h
Situation – Alexandra Hedako Mason & Jan Roubal
26.5. 19h
ethical presence & co-emergance: Sally Denham-Vaughan & Lesia Prokopenko
9.6. 19h
Self – Vít Havránek & Barbora Vašečková

Hlavný partner:

Goetheho inštitút je celosvetová kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Prostredníctvom 158 inštitútov v 98 krajinách propaguje nemecký jazyk v zahraničí, podporuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a sprostredkúva aktuálny obraz Nemecka. Goetheho inštitút na Slovensku ponúka diferencovaný program jazykových kurzov, jazykových skúšok, ako aj workshopov a seminárov pre učiteľov nemčiny ako cudzieho jazyka. Programové oddelenie organizuje kultúrny program vo všetkých oblastiach v spolupráci s miestnymi partnermi. Oddelenie „Informácie a knižnica“ poskytuje informácie o aktuálnych aspektoch kultúrneho a spoločenského diania v Nemecku. Knižnica má rozsiahlu zbierku médií pre všetkých záujemcov o Nemecko, ktorí sa chcú učiť nemčinu alebo sa ju už učia