Nhu Xuan Hua, Archive from year ’85 - Family Portrait at the wedding from Tropism series, (2016-2021), Foto: archív Kunsthalle Bratislava, ©Adam Šakový.

Nhớ: Priestor medzi jedným a druhým koncom

Vystavujúci*e umelci*kyne: Maithu Bùi / Diana Cam Van Nguyen / Kimberly Nguyen / Kvet Nguyen / Minh Thang Pham / Anna Tran / Quynh Trang Tran / Nhu Xuan Hua
06.09. - 13.10. 2023
Kurátorky: Kvet Nguyen and Denisa Tomková
Vernisáž:
05.09. 2023 o 19h

Ide o prvú výstavu umenia vietnamskej diaspóry na Slovensku. Táto výstava nás zároveň nabáda zamyslieť sa nad tým, že Slovensko je oveľa multikultúrnejšie a rôznorodejšie, ako si často myslíme. V období štátneho socializmu, od 50. do 80. rokov 20. storočia, bola mobilita vysokoškolského študentstva a migrujúcich pracovníkov*čiek (z ostatných krajín východného bloku a globálneho juhu) dôležitým aspektom hospodárskeho a politického budovania štátu v strednej a východnej Európe. Výstava je zmyslovým priestorom a pozvánkou k dialógu, kde možno zdieľať a (znovu)objavovať osobné spomienky. Slovo Nhớ je tu metaforou toho, ako si človek žijúci v diaspóre vytvára svoj vlastný príbeh zložený zo spomienok a rôznych túžob po domove. Cieľom výstavy síce nie je prerozprávať príbeh francúzskej kolonizácie, vietnamskej vojny či americkej angažovanosti vo Vietname, ale všetky tieto udalosti sa napriek tomu prelínajú v príbehoch, osobných rodinných spomienkach a transgeneračných traumách vystavujúcich umelcov*kýň. Vo vystavených dielach sú náznaky traumy a straty, ale to, čo tieto diela celkovo spája a na čo sa táto výstava zameriava, je vzťah k rodinám. Hľadania osobných príbehov. Aké generačné traumy v sebe nosíme? Ako vzťah k rodinnej histórii informuje a formuje to, kým sme? Ako si uchovávame spomienky a ako ovplyvňujú naše súčasné emócie? Spomienky sa môžu stať formou odporu; spomínanie môže pôsobiť ako forma prezentácie diasporickej, inak nelineárnej histórie. Táto medzinárodná skupinová výstava, hoci vychádza z príkladov a príbehov druhej generácie vietnamskej diaspóry, chce vyrozprávať komplexnejší príbeh o identite, kultúre, príslušnosti a o tom, ako nás formujú a ovplyvňujú naše rodiny, ako aj spoločnosť okolo nás.