Diana Cam Van Nguyen, Love Dad/ Milý tati, snímka z filmu, 12:46 min, (2021)

Kapitalks x Kunsthalle Bratislava x [fjúžn]: Vietnam doma

26.09. 2023 o 18h

Hosťovstvo:

Komentovaná prehliadka výstavy – Denisa Tomková

Diskusia – Kvet Nguyen, Claudia Alner, Quynh Trang Tran a Anki, moderuje Andrea Kutlíková

Vystúpenie – slam poetka Večerka

Koncert – raper Anki

V nadväznosti na aktuálne prebiehajúcu výstavu v Kunsthalle Bratislava Nhớ: Priestor medzi jedným a druhým koncom (06. 09. – 13. 10. 2023) a septembrové číslo Kapitálu venované téme Vietnam Vás všetkých pozývame na verejný program, ktorý spája témy umelcov*kýň vietnamskej komunity v Česku a na Slovensku.

Po spoločne komentovanej prehliadke k výstave v Kunsthalle Bratislava bude nasledovať diskusia, vystúpenie českej slam poetky Večerky a koncert rapera Ankiho v Rómerovom dome.

room

Časový harmonogram podujatia:

18:00 komentovaná prehliadka k výstave Nhớ: Priestor medzi jedným a druhým koncom, Kunsthalle Bratislava

19:00 diskusia, Rómerov dom

20:30 vystúpenie slam poetky Večerky, Rómerov dom

21:00 koncert Anki, Rómerov dom