Magali Reus: Deeper Green 

06.09. - 16.10. 2023
Kurátor: Jen Kratochvil
Vernisáž:
05.09. 2023 o 19h

Deeper Green, prvá samostatná výstava Magali Reus na Slovensku, predstavuje tri celky z
jej novej tvorby doplnené o intervencie vytvorené priamo v reakcii na priestory Kunsthalle
Bratislava. Konštelácia diel v novej koncepcii je zasadená v hlavnom výstavnom priestore
budovy postavenej v neskorej moderne. Deeper Green sa snaží hľadať limity umelosti a
skúma komodifikáciu prírody, rovnako ako jej vyčerpávanie v mene logiky neskorého
kapitalizmu. Hoci Magali Reus intonuje vo vizuálnom jazyku novej materiálnosti, pod
vplyvom výchovy digitálnej gramotnosti v nedávnej minulosti spája zdanlivo odlišné
priemyselné a manuálne procesy, postupy a výrobu, pričom vytvára objekty, ktoré oscilujú
na hranici ready-made, a to svojou prepracovanou asamblážou snúbiaciou sa s
postapokalyptickým sochárskym expresionizmom. Nedávne dielo Magali Reus zahŕňa
obraznosť a odkazy na život zeleniny a vôbec rastlín, ktoré bežne rastú na európskom
kontinente aj inde. S odkazom na globalizovaný poľnohospodársky trh a jeho zameranie na
monokultúrnu produkciu sa osobné reminiscencie a spomienky stávajú nenápadným
rámcom, ktorý podnecuje interpretáciu presiaknutú nostalgiou a sentimentom.
Odkazy na prírodu a jej vyvíjajúce sa vnímanie zo strany spoločnosti sa konfrontujú s
dizajnom a politikou reprezentácie v rámci neskorokapitalistickej ekonomiky riadenej trhom.
Kupujeme si džem kvôli sladkej chuti jahôd alebo kvôli obalu s rustikálnym dizajnom? Aké
sú súvislosti medzi ekonomikou, dizajnom, politikou a vnútornou subjektivitou? A ako sa

dajú systematicky reprezentovať? Ako si pamätáme chuť džemu z detstva a ako tú chuť
vnímame teraz? Ako chápeme nepretržitú expanziu na rozdiel od poklesu?

room