Magali Reus: Deeper Green 

06.09. - 16.10. 2023
Kurátor: Jen Kratochvil
Vernisáž:
05.09. 2023 o 19h

Deeper Green, prvá samostatná výstava Magali Reus na Slovensku, predstavuje tri celky z jej novej tvorby doplnené o intervencie vytvorené priamo v reakcii na priestory Kunsthalle Bratislava. Konštelácia diel v novej koncepcii je zasadená v hlavnom výstavnom priestore budovy postavenej v neskorej moderne. Deeper Green sa snaží hľadať limity umelosti a skúma komodifikáciu prírody, rovnako ako jej vyčerpávanie v mene logiky neskorého kapitalizmu. Hoci Magali Reus intonuje vo vizuálnom jazyku novej materiálnosti, pod vplyvom výchovy digitálnej gramotnosti v nedávnej minulosti spája zdanlivo odlišné priemyselné a manuálne procesy, postupy a výrobu, pričom vytvára objekty, ktoré oscilujú na hranici ready-made, a to svojou prepracovanou asamblážou snúbiaciou sa s postapokalyptickým sochárskym expresionizmom. Nedávne dielo Magali Reus zahŕňa obraznosť a odkazy na život zeleniny a vôbec rastlín, ktoré bežne rastú na európskom kontinente aj inde. S odkazom na globalizovaný poľnohospodársky trh a jeho zameranie na monokultúrnu produkciu sa osobné reminiscencie a spomienky stávajú nenápadným rámcom, ktorý podnecuje interpretáciu presiaknutú nostalgiou a sentimentom. Odkazy na prírodu a jej vyvíjajúce sa vnímanie zo strany spoločnosti sa konfrontujú s dizajnom a politikou reprezentácie v rámci neskorokapitalistickej ekonomiky riadenej trhom. Kupujeme si džem kvôli sladkej chuti jahôd alebo kvôli obalu s rustikálnym dizajnom? Aké sú súvislosti medzi ekonomikou, dizajnom, politikou a vnútornou subjektivitou? A ako sa dajú systematicky reprezentovať? Ako si pamätáme chuť džemu z detstva a ako tú chuť vnímame teraz? Ako chápeme nepretržitú expanziu na rozdiel od poklesu?