Foto: archív Kunsthalle Bratislava, ©Leontína Berkova.

Komentovaná prehliadka: Anna Hulačová. Jedlé, krásne, neskrotné s Tjašou Pogačar

26.03.23, 17:00
Kurátorka: Tjaša Pogačar

Pozývame vás na komentovanú prehliadku výstavy Anny Hulačovej, s názvom Jedlé, krásne, neskrotné ktorú uvedie kurátorka výstavy Tjaša Pogačar. Komentovaná prehliadka sa bude konať vo výstavnom priestore A Window (bývalý Lab) v Kunsthalle Bratislava.

Hlavnými hrdinami výstavy Jedlé, krásne, neskrotné nie sú ľudia. Je to svet modifikovaných organizmov a strojov – obrovská vegetácia, hybridné hmyzy a zmutovaná poľnohospodárska technika. Zložitý keramický rastlinný porast zdobí ťažké betónové objekty s tvarmi pripomínajúcimi motory. Rastliny sa skláňajú nad tvojou hlavou. Ich monumentálna veľkosť je výsledkom nejakej náhodnej alebo umelo vytvorenej genetickej modifikácie, či azda pokorením ľudskej perspektívy a výsady. Zo spojenia organického a technologického vzniká vízia postantropogénnej prírody; možno monštruózna, možno fantastická — divoká záhrada.

room