Foto: archív Kunsthalle Bratislava, ©Leontína Berkova.

Futures

Barbara Kapusta
06.05. 2022 - 19.06. 2022
Kurátor Jen Kratochvil
Otvorenie
05.05. 2022 o 18:00h
Vstupné Vstupné dobrovoľné

TIME HAS FELT LIKE BURNING
AND THERE IS NO END OF TIME
AND THE APOCALYPSE HAS NEVER STOPPED.*

Prvá výstava Barbary Kapusty na Slovensku, s názvom Futures, sa zaoberá rôznymi časovými rovinami a voľne nimi manévruje, približuje generačné lekcie a skúsenosti a zároveň ich rezonanciu smeruje do potenciálu rôznych budúcností.

S odkazom na momenty veľkých otrasov v moderných dejinách a ich ozveny v nastávajúcich desaťročiach sa zaoberá určitou zacyklenosťou opakovaných chýb ľudstva vo svetle pretrvávajucej moci zlyhaných či zlyhávajúcich tradičných hodnôt, ako aj stratenou vierou vo veľké naratívy či utópie a neschopnosťou ľudstva sa organizovať do udržateľnejších a spravodlivejších sociálnych systémov; pričom všetky tieto nitky sú konfrontované na pozadí očakávanej planetárnej klimatickej apokalypsy. Hoci to všetko môže znieť naozaj vážne, Barbara nezostáva len v rovine opisu hrozivých podmienok našej súčasnej reality, ale implementuje aj rozľahlé korene nepredvídateľných udalostí, ktoré nás môžu priviesť k obrovskému množstvu paralelných vyústení.

Ten prezentovaný v priestore „A Window“ v Kunsthalle Bratislava vypĺňa a stráži vyžarujúca prítomnosť troch obrov. Veľkorozmerné sochy odliate z hliníka vytvárajúce dojem narušenej hranice medzi fyzickou a digitálnou realitou. Zatiaľ čo samotní obri mlčia, príbeh budúcnosti (Futures) rozpráva hlasový záznam a paralelný zvukový dizajn, šíriaci sa výstavným priestorom vo viac kanálovej zvukovej stope. A v tom istom čase, keď vnútro priestoru pulzuje takmer meditatívnymi, strhujúcimi zvukmi, vonkajšia fasáda akoby začala horieť a…

…WORDS SPILL OUT AND SPREAD LIKE FLAMES

(*) Úryvok z básne Barbary Kapusty.