Shana Moulton, The Pink Tower, 2019. Courtesy Galerie Gregor Staiger, Zurich and Crèvecoeur, Paris.

Do Nothing, Feel Everything

30.06. 2022 - 22.08. 2022
Kurátorky Laura Amann & Aziza Harmel
Vernisáž
29.06. 2022 o 18h

Výstava Do Nothing, Feel Everything. (Nerobte nič, Cíťte všetko) bola prvýkrát predstavená v Kunsthalle Wien (18. 11. 2021 – 24. 4. 2022). Kunsthalle Bratislava výstavu reprízuje v jej novej aktualizovanej podobe.

Názov tejto skupinovej výstavy je pôvodne prevzatý z reklamy na tampóny, lenže pôvodný slogan znel: „Robte všetko, necíťte nič.“ Tento prísľub otupenia je pre našu dobu viac než príznačný, ale snahou je prostredníctvom inverzie sloganu vyjadriť – okrem požiadavky iného životného tempa – potrebu iného druhu priestoru a časového rámca, v ktorom by bolo možné intenzívne cítiť a zároveň spracovať emocionálny dopad toho, čoho sme všetci okolo seba svedkami, sledujúc časovosť „nekonečného konca sveta“.

V súčasnosti je každá kríza, každá katastrofa, každá hrozba okamžite prekonaná inou. Tento stav neustálej pohotovosti, často pretavený do apatie a vyčerpania, znemožňuje prechod cez ucelené štádiá emócií a núti nás uvedomiť si, že naša fyzická a duševná pohoda už nie je individuálnou záležitosťou, ale že sme zdieľali stav šialenstva ešte predtým, ako sme si uvedomili, že sme šialení.

Diela na tejto výstave skúmajú a prezentujú širokú škálu afektov, ambícií a rizík. Výstava Do Nothing, Feel Everything sa tak zaoberá umeleckými praktikami, ktoré chápu šialenstvo ako spoločný stav a ako dynamickú formu poznania, v ktorej ide o niečo zásadné – umeleckými praktikami, prostredníctvom starostlivého obrusovania, nachádzať spôsoby ako upokojovania a znášania.

Publikácia
Online publikácia k výstave Do Nothing, Feel Everything
Sara Ahmed, Lola Olufemi, Mikkel Krause Frantzen, Laura Amann a Aziza Harmel
room

Vystavujúci umelci a umelkyne:

Rastislav Bibza / Christoph Bruckner / Tony Cokes/ Patricia Domínguez / Rahima Gambo / Jakob Jakobsen/ Niklas Lichti / Shana Moulton / Tom Seidmann-Freud / Anna Zemánková