Kunsthalle Bratislava

Riaditeľka

NINA VRBANOVÁ

Asistentka riaditeľky

JANA BABUŠIAKOVÁ

Manažér dokumentácie

ERIK VILÍM

Galerijná pedagogička

DANIELA ČARNÁ

Galerijná pedagogička

LUCIA KOTVANOVÁ

PR a fundraising manažérka

LILA ROSE

Grafická dizajnérka

EVA ŠIMOVIČOVÁ

Hlavný ekonóm

RASTISLAV WEIDLING

Personalista, mzdár

ANTON ŠVANDA

Manažérka produkcie a prevádzky

MAGDALÉNA FÁBRYOVÁ

Aranžér výstav

JOZEF TYROL

Stránky