Kunsthalle Bratislava

EDIČNÉ PROJEKTY

ERIK VILÍM

POVERENÁ RIADITEĽKA

NINA VRBANOVÁ

VZDELÁVANIE

DANIELA ČARNÁ

VZDELÁVANIE

LUCIA KOTVANOVÁ

PRODUKCIA

MARCEL MALIŠ

GRAFICKÁ PODPORA

EVA ŠIMOVIČOVÁ

ADMINISTRATÍVA

JANA BABUŠIAKOVÁ

HLAVNÝ MEDIÁTOR

ADAM KORCSMÁROS