Kunsthalle Bratislava

Riaditeľ

JEN KRATOCHVIL

Vedúca OEPP / zástupkyňa riaditeľa

MAGDALÉNA FÁBRYOVÁ

Manažér dokumentácie

ERIK VILÍM

Galerijná pedagogička

LUCIA KOTVANOVÁ

PR a fundraising manažérka

LILA ROSE

Hlavná ekonómka

DENISA ZLATÁ

Personalista, mzdár

ANTON ŠVANDA

Aranžér výstav

JOZEF TYROL