Kunsthalle Bratislava

Riaditeľka

NINA VRBANOVÁ

Asistentka riaditeľky

JANA BABUŠIAKOVÁ

Programová pracovníčka

DARINA ONDRUŠOVÁ

Manažér dokumentácie

ERIK VILÍM

Galerijná pedagogička

DANIELA ČARNÁ

Galerijná pedagogička

LUCIA KOTVANOVÁ

Grafická dizajnérka

EVA ŠIMOVIČOVÁ

Manažérka produkcie a prevádzky

MAGDALÉNA FÁBRYOVÁ

PRODUKCIA

MARCEL MALIŠ

Hlavný mediátor

ADAM KORCSMÁROS