Kunsthalle Bratislava

PR MANAŽÉR

ZUZANA BÖHMEROVÁ

EDIČNÉ PROJEKTY

ERIK VILÍM

POVERENÁ RIADITEĽKA

NINA VRBANOVÁ

VZDELÁVANIE

DANIELA ČARNÁ

VZDELÁVANIE

LUCIA KOTVANOVÁ

PRODUKCIA

MARCEL MALIŠ

GRAFICKÁ PODPORA

EVA ŠIMOVIČOVÁ

ADMINISTRATÍVA

JANA BABUŠIAKOVÁ

HLAVNÝ MEDIÁTOR

ADAM KORCSMÁROS