Kunsthalle Bratislava

Riaditeľ

JEN KRATOCHVIL

Vedúca OEPP / zástupkyňa riaditeľa

MAGDALÉNA FÁBRYOVÁ

Asistentka riaditeľa

JANA BABUŠIAKOVÁ

Manažér dokumentácie

ERIK VILÍM

Galerijná pedagogička

DANIELA ČARNÁ

Galerijná pedagogička

LUCIA KOTVANOVÁ

PR a fundraising manažérka

LILA ROSE

Grafická dizajnérka

EVA ŠIMOVIČOVÁ

Personalista, mzdár

ANTON ŠVANDA

Aranžér výstav

JOZEF TYROL