Šťastie je na dosah

Texty / Redakcia/ Fotografie / Recenzenti / Dizajn / Písmo: Beáta Jablonská, Noro Lacko / Beáta Jablonská, Gabriela Kisová, Ľudka Kratochvílová / Adam Šakový, Vlado Eliáš, Noro a Jakub Čaprnka, Boris Németh, Peter Gáll, Martin Marenčin, archív Erik Šille; Oravská galéria, Dolný Kubín; Slovenská národná galéria, Bratislava / Peter Tajkov, Diana Majdáková / Boris Meluš / Larish Neue
Zostavila: Beáta Jablonská
Preklady: Mirko Pomichal, Anna Pomichalová, Stephanie Staffen
Vydané: 2017
Spolupráca:
Publikácia Šťastie je na dosah zhodnocuje tvorbu maliara Erika Šilleho (1978), ktorý na slovenskej výtvarnej scéne vystupuje ako neprehliadnuteľný solitér. Aj keď vyšiel z kolektívneho zázemia silnej maliarskej generácie prichádzajúcej po roku 2000, dnes by už s výhodou úspešného štartu nevystačil. Jeho prítomnosť na výtvarnej scéne je potvrdením, že maľba aj v čase všadeprítomného digitálneho obrazu nie je iba archaickým reliktom minulých dôb. Naopak, dokazuje, že aj so štetcom a farbou sa dá rozprávať príbeh súčasného sveta a to dokonca tak, že zastavením v maľbe sa jeho trhliny zdajú byť ešte viditeľnejšími a hlbšími. Šille nás vedie ulicami miest konštruovaných ako stavebnice a inscenovanými rozprávkovými krajinami, v ktorých rozohráva drámy, komédie a frašky kolabujúceho sveta. V podstate v nich ale ide vždy o to isté, a to o pripomínanie miznúceho prirodzeného sveta, ktorý sa stráca vo všadeprítomnej mediálnej ilúzii.