A je tu zas?

Editorka : Nina Vrbanová
Preklady: Progress Promotion Bratislava, spol.s.r.o., Nina Vidovencová
ISBN ISBN: 978–80–972754–0–2
Vydané: 2017
Cena: 8,- €