Look what is back?

Editor : Nina Vrbanová
Translation: Progress Promotion Bratislava, spol.s.r.o., Nina Vidovencová
Published: 2017
Contributors: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová, Alexandra Kusá, Nina Vrbanová Proofreading: Luďka Kratochvílová, Nina Vidovencová Graphic design: Eva Kašáková Photography: Dalibor Krupka, and archive of the contributors