Záverečné podujatie The rotten smell is you: komentovaná prehliadka, performance, diskusia

15.10. 2023, 18:00h
Kurátorka Jelisaveta Rapaić

Istý čas, pred pár rokmi, približne v roku 2017, všetky ženy v mojom okolí začali chodiť buď na box, alebo na pole dance; či už to bolo vedomé alebo nie, táto voľba bol politicko-emancipačná a, ako väčšina z nich opisuje, oslobodzujúca. Keď o tom hovoríme z dnešného pohľadu, pri uzatváraní výstavy The rotten smell is you, práve vtedy možno bol ten čas na najjemnejší a najľahší vstup diskurzu štvrtej vlny do hlavného prúdu. Nedá sa povedať, že by týmto posunom prenikli dané témy do všetkých hermetických bublín, ale rozhodne to saturovali.

V duchu saturačných myšlienok, malých pohybov a dočasných rozlúčok sa znova schádzame okolo imaginárneho stola vo feministickej domácnosti s niekoľkými prírastkami, aby sme vybalili to, čo mohlo zostať nevypovedané.

Srdečne vás pozývame na večer záverečných podujatí k výstave The rotten smell is you v nedeľu 15. októbra o 18:00 v priestore A Window v Kunsthalle Bratislava a v Rómerovom dome (Zámočnícka 10). Večer sa začne komentovanou prehliadkou kurátorky výstavy Jelisavety Rapaić o 18:00, po ktorej o 19:00 nasleduje vystúpenie s názvom Pole Dance, performatívna prednáška Aje Janković a o 19:15 sa začína diskusia so Sophiou Giovannitti, s Paulou Gogolou, Dominikou Jašekovou (Odyseus) a Pennie Key, ktoré reflektujú témy sexuálnej práce, umenia, boxu, transness, pole dance, hyperfeminity a mnohé ďalšie…

room

18:00 (A Window)
Komentovaná prehliadka s kurátorkou výstavy Jelisavetou Rapaić

Kurátorkou výstavy The rotten smell is you (6. 9. – 16. 10. 2023) je Jelisaveta Rapaić a prezentuje diela nasledujúcich umelkýň: Nikola Balberčáková / Markéta Garai / Sophia Giovannitti / Paula Gogola / Đejmi Hadrović / Pennie Key / Anastasija Pavić / Camille Soulat.

19:00 (A Window)
Performance Aje Janković: Pole Dance, performatívna prednáška

Performance Aje Janković kombinuje pole dance a stručnú prednášku, vytvára fúziu pohybu a teoretického diskurzu, alebo skôr upozorňuje na jeho nedostatok. Kombináciou sexualizovanej atletickej disciplíny s hlasmi renomovaných otcov súčasného umenia a kultúrnej teórie vyzýva divákov*čky, aby uvažovali o dynamickej súhre medzi fyzickým vyjadrením, teóriou umenia a spoločenskými normami.

19:15 (Rómerov dom, Zámočnícka 10, Bratislava)
Diskusia s Nikolou Balberčákovou, Markétou Garai, Sophiou Giovannitti, Paulou Gogolou, Dominikou Jašekovou (Odyseus) a Pennie Key

Dominika Jašeková je riaditeľkou najstaršej nízkoprahovej organizácie na Slovensku Odyseus, pracujúcou so sexuálnymi pracovníkmi*čkami, s ľuďmi, ktorí užívajú drogy, a s mládežou experimentujúcou s drogami. Dominika študovala psychológiu v Bratislave a Krakove a zastupuje Odysea v niekoľkých odborných pracovných skupinách, a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Používatelia narkotík a tí, ktorí sa zaoberajú sexuálnou prácou, sú na Slovensku stále silne stigmatizovaní, a preto je búranie predsudkov a zlepšovanie životných podmienok týchto komunít čímsi, čo sa snaží dosiahnuť každý deň. Jej pracovná a životná filozofia je založená na znižovaní prahov, dôstojnosti, úcte a prijatí.

Aja Janković je interdisciplinárna umelkyňa z Belehradu v Srbsku, vo svojej tvorbe sa ponára do oblasti inštitucionálnej umeleckej kritiky, často hovorí priamo s publikom prostredníctvom textu a zvuku, pričom na zapojenie a vyprovokovanie myslenia využíva iróniu.